ख्यालि न्हिली

छम्ह मिसा वासः पसलय् वनाः वासः न्याः वन । वासः कयाखतं वं पसलय् च्वंम्हेसित धाल— ‘चिनी नं बियादिसँ ।’
‘चिनी ला थन दइमखु नि’— पसल्यां धाल ।
‘जिपिं छु ब्वना मतयापिं गामां धकाः च्वनागु ला’— मिसां धाल— ‘वासः सिसिइ हे च्वयातःगु ‘सुगर फ्रि’ धकाः का बियादिसँ ।’
ह्ह्ह्
गबलय् न्हापांखुसी मनुखं न्या लात अबलय् न्यां मनूयात थ्व श्राप बिउगु खः कि ‘हे मनुष्य ! छ नं छन्हु ‘नेट’य् फसे जुइ अले गबलें नं पिहां वये फइमखु ।’
न्यां बिउगु व हे श्राप थौं सत्य जुयाच्वंगु दु ।
ह्ह्ह्
शिक्षक ः ड्राइभर व कन्डक्टरय् छु फरक दु ?
पप्पु ः कन्डक्टर न्ह्यल्लं ब्वात धाःसा सुयागुं नं टिकट काटे याइमखु, ड्राइभर न्ह्यलं ब्वात कि सकसिगुं टिकट काटे जुइ !

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS