ख्यालि न्हिली

छम्ह ज्याथम्ह थःगु ल्वय्या जांच याकेत चिकित्सकयाथाय् वन । चिकित्सकं स्वास्थ्य परीक्षण लिपा धाल— ‘बाज्या, जिं छितः छता थज्याःगु वासः बी कि, छि हाकनं न्हापा थें ल्याय्म्ह जुया वइ ।’
‘मखु बाबु, मखु ! अज्याःगु अपराध गुगुं हालतय् नं यायेमते’— उम्ह ज्याथम्हं धाल— छं अथे यात धाःसा जिगु ला पेन्शन हे बन्द जुइ ।’
ह्ह्ह्
ताःईतक न्हाय्कं न्ह्यःने दनाः थःगु म्ह स्वयाच्वंम्ह कलाःम्हं धयाहल— न्हापा जिगु म्ह कोकाकोलाया सिसि थें च्वं का आः …..!
‘आः नं अथे हे च्वं, धन्दा कायेम्वाः’ भाःतम्हं धयाहल ।
‘सत्य खः ? धाथें खःला ?’ कलाःम्ह तसकं लय्लय्तातां न्यन ।
‘खः खः, न्हापा २५० एमएलया सीसी थें च्वंसा’— भाःतम्हं धाल— थौंकन्हय् जम्बो थें !’

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS