वडा सदस्यतय्त नं खर्चया अधिकार ?

येँ – येँ महा– नगरपालिकां थःपिनि न्हूगु बजेट सार्व–जनिक याःगु दु । तर छु छु शीर्षकय् गुलि गुलि खर्च यायेगु धकाः दां फ्यायेगु ज्या धाःसा मयाःनि । थ्व ज्या मेगु वालय् जक जुइगु खँ सीदुगु दु ।येँ मनपां थुगुसी १५ अर्ब ५० करोड ७० लाख १२ द्वः तकाया बजेट पेश याःगु खः । थ्व बजेटया ७ अर्ब ४३ करोड ५० द्वः तका दां पूर्वाधार व विकास खर्चया लागिं फ्याःगु दु ।

थ्व धइगु कुल बजेटया ५१.७४ प्रतिशत खः । सरकारं प्रतिनिधि सभा व प्रदेश सभायाया सांसदतय्त नं विकास खर्च यायेगु लागिं ध्यबा बीगु व्यवस्था याः थें आः येँ महानगरपालिकाय् हरेक वडाया वडा सदस्यतय्त नं विकास निर्माणय् खर्च यायेत ध्यबा बीगु व्यवस्था बारे खँल्हाबल्हा जुयाच्वंगु खँ सीदुगु दु ।

आः तक वडाय् वइगु बजेट वडाअध्यक्षं स्वयाः जक खर्च याइगु खःसा आवंलि वडा सदस्यतय्त नं खर्चया अधिकार बीगु बारे सहलह जुयाच्वंगु खँ धाःगु दु । येँ मनपां थगुने आकारया ल्याखं तःधंगु वडायात ३ करोड, वयां क्वय्या वडायात २ करोड व चीकूगु वडायात छगूत्या करोड बजेट बीगु व्यवस्था याना तःगु खः ।

मनपां कायेगु याना वयाच्वंगु थीथी कथंया दर धाःसा थुगुसी छुकिं हे थमकाःगु खँ सीदुगु दु । बरु करया दायरा धाःसा अप्वयेकूगु खः । आः चिचीधंगु पसः, सञ्चार माध्यमया ज्याकूतय्त नापं सामान्य कर कायेगु याना हःगु दु । मनपां थःगु श्रोतया रुपय् सम्पत्ति कर, भूमिकर, बहाल कर, व्यवसाय कर, जडीबूटी कवाडी व जीवजन्तु कर, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर आदि म्हयेगु याना वयाच्वंगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS