स्वयम्भुइ सीमा पित

येँ – स्वयम्भू व्यवस्थापन महासमिति व जिल्ला वन कार्यालय येँ जानाः स्वयम्भुइ सिमा पिउगु दु । महासमितिया महासचिव महेन्द्र रत्न बुद्धाचार्यं शनिवाः स्वयम्भुया पूर्व दक्षिण पाखे १९५ मा सीमा पिनागु जानकारी बियादीगु दु । स्वयम्भुइ च्वनीपिं माकःतय्त नयेदइगु कथं थीथी सिसाबुसाया लिसें च्वनेछिनिकथंया सीमा पिनागु खँ नं वय्कलं धयादीगु दु ।

स्वयम्भुइ सिसाबुसाया सीमा मदुगुलिं नयेगु मगानाः माकःतय्सं स्वयम्भुइ पुजा वइपिनिगु ज्वलं हे लाकाकायेगु यानाच्वंगुलिं सिसाबुसाया सीमा पिउगु खः । सिमा पिइगु निंतिं जिल्ला वन कार्यालय येँपाखें आम्ली, अम्बः, ख्वःसिं, पैयु, टाँकी, रिठ्ठा, सुगन्धकोकिला आदि प्रजातिया ८० मा सिमा निःशुल्क बिउगु खः । अथेहे महासमितिया कोषपाखें आमाःसि, जामनु, धाले, रिठ्ठा, टिमुर, पैयुँ, जापानिज असारेस्वांया मा नर्सरी पाखें न्यनाः पिउगु खः ।

सीमा पिइगु ज्याझ्वलय् महासमितिया पदाधिकारीपिं, वन कार्यालयया प्रतिनिधिपिं, १५ वडाया अध्यक्ष व स्थानीय मनूतय् सहभागीता दुगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS