प्रतिबिम्ब स्थापित
मेलबर्न अष्ट्रेलिया

थ्व संसारय् दकलय् मयःगु सः, घडिया अर्लाम न्याःगु सः । छथु वांछ्वयाबी ला धयाथें तं पिहां वः, जिगु न्ह्यःया थ्व दुश्मन खनाः । अय्नं थिकेगु फोन वांछ्वये नं मजिल । स्वक्वःया पालय् अलार्मचा त्यात । जुजु दयेकाबी धाःसां नं त्याग यायेमफुगु न्ह्यः त्याग यायेमाल थौं नं । आठ बजे जुल खनि ।

च्या त्वनेत लिबाये धुंकल, जा नयेत भचा न्ह्यथ्याःनि । च्या मत्वंकं धाःसा न्हि हे सुरु जू थें च्वनीमखु जितः । बागू कप सां त्वना । थौं नं च्यायात ल्वसा धाःसा जिमि मांया ब्वः । जि गुलि फास्ट धकाः व टाइमय् स्वःवये माः । थ्व घौछिया दुने जि संसार याये लाः । दुई मिनेट लिबाक थ्यन अफिसय् । हाजिर कापि हाकिमया क्वथाय् दु ।

तीजक दुहां वना । थपाय्ग्वयेक मिखा कनाः स्वल बुरां जितः । ५ बजे तक च्वनेमाःगु अफिसय् सात बजे तक च्वनागु धाःसा मखं । दुई मिनेट लिबाःबलय् सितिकं तलब नः थें याइ बाः जिमित ला । जागीर धाःगु नये मयःगु कारण थज्याःपिं खँ मथूपिं हाकिमत जूगुलिं खः । वया अबुं बिउगु ज्या थें याइ बाःसा । न्ह्याक्व ज्या याःसां जस नं बीगु मखु ।

चाकडी याये मसःम्ह जि हानं । हाजीर यायेत बाहेक वयागु क्वथाय् दुहां तकं मवना गबलें । मेपिं पासापिं धाःसा तसकं ताःलाः चाकडी यायेत । जुजुं जुजुं छम्ह जाग्वारां ला हाकिमया मचा तक नं स्कुलं छुट्टी जुइधुंकाः कयाहयाबी । का म्हाःल ! थज्याःगु तालं जि जागीर नइमखुत । न्हिछिं मेपिनिगु अर्डर जक गुलि न्यनाच्वनेगु ?

जिगु प्रमोशन मजुइगु ला पक्का हे खः । आः ला जितः व्यापार हे याये ला धयागु मती वल । अफिसं तप्यंक छेँय् मवंसे सानुचिथाय् वना । व भचा चलाख, अले जिसिबें भचा सिनियर नं खः । वयाके व्यापार यायेगु बांलाःगु ज्ञान दु । सानुचां जितः छगू किराना पसः चायेकेगु सल्हा बिल । राजीनामा लःल्हानाः लिहां वया ।

आः जितः तसकं याउँसे च्वन । न मेपिनिगु टाइमय् दनेमाःगु, न हाकिमया तं स्वयेमालीगु । न चाकडी, न प्रमोशनया टेन्सन । जि ला सर्गतय् ब्वइम्ह झंगः स्वयां स्वतन्त्र जू थें ताल । तर मेगु टेन्सन । लाय् तयेत ध्यबाया नामय् लाक्क पीद्वः दां दु खाताय् । मिखा वन व हे प्यदँ बिक इन्स्टलमेन्टय् न्यानागु मोटरसाइकलय् ।

मंमदयेक मंमदयेक हे छगू लाख ध्यबा कयाः मियाबिया जिगु ‘सेकेन्ड लभ’यात ।पसः शुरु जुल । तःधं यायेमफुसां चिधंगु ‘ओपनिङ्ग पार्टी’ बिया पासापिंत । व्यापार नं बांलाक हे जुल उकुन्हु ला । छेँय् थ्यंकाः याउँक न्ह्यः वःगु व हे लिपांगु दिन जुइ । छाय् धायेबलय् कन्हय्कुन्हुनिसें जिगु न्हूगु रुटिन सुरु जुल । जिगु आठ बजेयागु अलार्मचित ६ बजे यायेमाल ।

न्हिछि पियां नं लाक्क न्याम्ह खुम्ह ग्राहक । वाइफाइ मदु पसलय् । दाता नं ह्वार्रह्वार्र फू । फोन यायेत नं थःगु हे ब्यालेन्स । च्या त्वंकः वइम्ह दिदी नं मदु । न्यानाः त्वनेमाःगु । अफिस छक्वः झलक लुमना वल । मनू वःसां मवःसां आठ बजे तक पसः चायेका हे च्वनेमाः । छेँय् थ्यंबलय् न्हिले ला ख्वये ला ।

जा नयाः क्वथाय् थ्यने मलाःनि न्हापा अफिसयाम्ह किरणचिगु फोन वल, शनिवार फुक्कसिया छुट्टिकुन्हु पिकनिक वनेगु हँ । ‘ज्यू’ गथे यानाः धायेगु ? शनिवार नं ला पसः चायेकः वने हे माल । जि दुमथ्यात व ज्याझ्वलय् । जिके दुगु छगू शनिवार नं जिके मंत । म्हाइपुसे च्वंसां सुयातं धाये मजिल । थः हे जान्ने जुयाः राजीनामा बियागु ।

लछि दत । पसःथुवालं बाः काःवल । व्यापार खास हे दुगु मखु । लाय् हे साःगु मखुनि, गथे यानाः बाः पुलेगु ? सानुचिके न्यनास्वयां ‘मसिउ बा’ धकाः चिलावन । उखेंथुखें न्यनेकने यानास्वयाबलय् जिं सिल व बेमान ला किराना पसःयाम्ह होलसेलरयाके कमिसन नयाः जितः सामान मिले यानाबिउम्ह लानाच्वन । मखु थे जुल ।

व्यापार याये सःगु नं मखु । थिंकाः यंकूपिंसं नं ध्यबा पूवःगु मखु । पसलं कमाइ ला याःगु मखुत, अःखतं जितः फ्वगिं यानाबिल । ल्यं दुगु सामान व पसः हे मियाः पसः बाः पुलाबिया । कन्हय्कुन्हु सुथय् आठबजेया अर्लामचा न्यात । निवेदन ज्वनाः उकुन्हु हानं जि मेथाय् जागीर माःवना ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS