पाँचथरय् हत्यारा आशंका यानातःम्ह नं यगानाच्वनतल

पाँचथरया मिक्लाजुङ, आरुबोटे धाःथाय् निगू परिवारया गुम्हसित स्याम्ह धकाः शंका यानातःम्ह छम्ह मनूया सीम्ह नं लुइकूगु दु । घटना जूगु छेँनं प्यंगू न्यागू किलोमिटर क्वय् मानबहादुर माखिम नांया मनू सिमाय् यगानाच्वंगु अवस्थाय् लुइकूगु खः । माखिम घटनाय् लानाः सीम्ह बमबहादुर फियाकया हे मेम्ह जिलाजं खः ।

प्रहरीं थ्व घटना माखिमं हे याःगु आशंका यानाच्वंगु दु । चीधिकःम्ह जिलाजं ससःखलः खनाः तम्वयाच्वंम्ह खः । वया कलातं नं वयाके पारपाचुकेगु धया वयाच्वंगु खः । प्रहरीं थ्व घटना छम्ह हे जक मनुखं याःगु खनेदुगु धयाच्वंगु दु । अथेहे घटनाय् लानाः बचे जूम्ह सीता खुजुमं बिउगु हुलिया लिसे माखिमया हुलिया मिले जूगु खँ नं धाःगु दु ।

सिमाय् यगानाच्वंगु अवस्थाय् लुइकूम्ह माखिमं हे घटना याःगु आशंका दुसां प्रहरीं विस्तृत अनुसन्धान धाःसा न्ह्याकाच्वंगु दु । सिआइबीया छगू पुचः खिचा सहित घटनास्थलय् थ्यनेधुंकूगु दु । थ्वहे झ्वलय् माखिम यगानाच्वंगु थाय्या जःखः हिभ्याः किनाच्वंगु खुकुरी नं लुया वःगु खँ धाःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS