येँ– मनपां न्हय्गू थासय् सितिकं वाइफाइ जडान याइगु

येँ – वइगु स्वला दुने येँ महानगरपालिकाया न्हय्गू थासय् निःशुल्क वाइफाइ सुविधा दइगु जूगु दु । वाइफाइ तयेगु निंतिं येँ महानगरपालिका व वल्र्ड लिंक कम्युनिकेशन दथुइ आइतवाः सम्झौता पत्रय् हस्ताक्षर जूगु दु । येँ महानगरपालिकापाखें प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत धनिराम शर्मा व वल्र्ड लिंकपाखें विजयकुमार जालानं सम्झौतापत्रय् हस्ताक्षर याःगु खः ।

सम्झौता कथं वल्र्ड लिंकं येँया बसन्तपू, स्वयम्भू, बौद्ध, पशुपति, बालाजु पार्क, शंखपार्कय् निःशुल्क वाइफाइ जडान याइ । थ्व सम्झौता कथं खुइन्हुया दुने वाइफाइ संचालनय् वयेमाःसा न्यादँया तक संचालन जुइ ।

येँ महानगरपालिकाया मेयर विद्या सुन्दर शाक्यं आःयात न्हयगू थासय् तयेगु जूसां बुलुहुं मेमेगु थासय् नं फ्रि वाइफाइ विस्तार याना यंकेगु खँ धयादीगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS