स्प्राइटया क्याम्पेन

येँ – लोकंह्वाःगु पेय पदार्थ स्प्राइटं ‘स्प्राइट लगाउँ, प्यास बुझाउँ’ नामं समर क्याम्पेन सुरु याःगु दु । उपभोक्ता दथुइ रिफ्रेस याइगु ब्रान्डया कथं स्थापित स्प्राइटं गर्मी मौसमय् उपभोक्तायात कुल याइगु व उमित न्ह्याथेंज्याःगु परिस्थितिइ नं सचेत जुयाः बिचाः यायेत व निर्णय यायेफइगु अवस्था हयेगु खँ धाःगु दु ।
स्प्राइट उपभोक्ता दथुइ प्यास तंकीगु व रिफ्रेस याइगु ब्रान्ड कथं स्थापित पेयपदार्थ खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS