अमेरिकाय् नेवाः चिसंकिपा

येँ –  नेपालय् दयेकूगु नेवाः चिसंकिपा अमेरिकाय् क्यनाः प्राप्त जूगु ध्यबा सम्बन्धित संकिपा निर्माता तय्त इना बिउगु दु ।नेपालभाषा चिसंकिपा धेंधें– बल्लाः ग्वसाः पुचःया ग्वसालय् येँय् जूगु धेंधेंबल्लाः कासाय् दुतिउँ वःगु गुंगू चिसंकिपा अमेरिकाया थीथी न्हय्गू थासय् क्यनेगु ज्या जूगु खः ।

अन च्वनाच्वंपिं नेवाःतय् दथुइ थः थः मुनाः उगु संकिपा स्वयेगु ज्या जूगु खःसा उकिया लागिं आर्थिक ग्वाहालि नं म्हयेगु ज्या जूगु खः ।
अन थ्व नेवाः संकिपा क्यनेगु ज्याय् पहल यानादीम्ह भाषासेवी लिसें गायक प्रविण ताम्राकारं कनादी कथं अन थीथी थासय् थ्व संकिपा क्यनाः मुक्कं १६७० अमेरिकी डलर दां मुंकूगु खः ।

थुकिया ४० प्रतिशत कोषय् तयाः ल्यं दुगु ध्यबा गुंगू संकिपा निर्मातातय्त इना बिउगु खः । थ्व ल्याखं छगू संकिपा निर्माता पुचःयात १०० अमेरिकी डलर व १२५० ने.रु. लःल्हायेगु ज्या जूगु खः । थौंकन्हय् नेपाः झाया च्वनादीम्ह भाजु ताम्राकारं म्हिगः उगु दां सम्बद्ध संकिपा निर्माता–तय्त लःल्हानादीगु खः ।

लिसें वय्कलं अमेरिकाय् थ्व नेवाः संकिपायात तसकं ययेकूगु जुयाः हानं हानं संकिपा दयेकादीत नं निर्मातातय्त इनाप यानादीगु खः ।
निर्मातातय्सं थःपिंसं दयेकागु संकिपायात ययेकाः ध्यबा नापं बिया हःगुलिं लसता प्वंकुसें अमेरिकाया नेवाः दर्शकपिंत सुभाय् बियादिल ।

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS