खिचायात खाना नकूगुया जरिवाना

मनूतय्सं थम्हं नयेधुंकाः ल्यं दुगु नसा दुसा छेँय् लहिनातःपिं मदुसा पिने लाछि, चुक, ननि, त्वालय् च्वंपिं खिचा वा मेपिं जनावरयात नकेगु याइ । थथे जनावरयात नसा नकेगु गुलिखे मनूतय् शौख नं जुयाच्वनी । इमिसं थः नसें मनसें जनावरयात नकाच्वंगु दइ । विशेष यानाः जनावरप्रेमीतय्सं असहाय, छाडा त्वःता तःपिं जनावरयात नकेगु जक मखु, इमिगु सुसाःकुसाः नं यानाच्वंगु दइ ।

थथे यायेबलय् थःत पुण्य प्राप्त जुइगु इमि विश्वास दुसा गुलिसिनं जनावरप्रतिया मतिनाया कारणं थथे यायगु खः । तर सुं जनावरयात हे नसा नकूगु धासें जरिवाना पुइकूगु घटना थौंतक न्यने नंगु मदुनि । घटना भारतया खः । मुम्बईया कान्दीवाी धइगु थासय् स्थानीय ‘निसर्ग हेभेन सोसाइटी परिसर’य् लाछिखिचायात नसा नकूगु द्वपनय् छम्ह नेहा देतवानी नांया मिसायात करिब खुगू लाख तका (स्वंगू लाख ख्वीद्वः भारु) जरिवाना याःगु दु ।

सोसाइटी परिसर दुने खिचायात नसा नकेबलय् खिचात ज्याथजिथिपिं, मस्त व मेपि मनूतप्रति तसकं आक्रामक जुयाः उइगु व अज्याःगु थासय् तसकं फोहर नं जुइगु ठहर यासें सोसाइटी देतवानीया जरिवाना क्वःछिउगु खः । सोसाइटीं थः यसे उलि तःधंगु मात्राया धनराशीया जरिवाना न्यंकूगु मखसे समाजया बैठकय् ९८ प्रतिशत मतं देतवानीयात सजाय यायेगु निर्णय याःगु खः ।

उखे खिचायात नसा नकूगु द्वपनय् सजाय न्यंकातःम्ह नेहायाकथं खिचायात नसा नकूगुलिं हे वयात न्हिं नीन्यासः भारु जरिवाना क्वःछिनातःगु जुयाच्वन । वंगु मार्च महिनातकया दुने वयात जरिवाना वापत ३ गू लाख ख्वीद्वः भारुया बिल भुक्तानीया निंतिं वःगु इलय् जक थः झसंग वंगु नेहां धाःगु दु । थम्हं नसा नकापिं लाछिखिचात मखसे उगु हे थासय् जन्म जुयाः ब्वलंपिं जूगु व मानवीयताया ल्याखं थम्हं उकथं नसा नकागु नेहाया धापू दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS