न्ह्यानाच्वंगु बसय् मिं नल, २०म्ह सित

लिमा÷पेरुइया राजधानी लिमाय् सतकय् चले जुयाच्वंगु छगः बसय् मिं नयाः म्होतिं नीम्ह सीगु दु । राजधानी लिमाय् वंगु आइतवाः बहनिसिया इलय् सतकय चले जुयाच्वँच्वं बसय् मिं नःगु व उकी लानाः नीम्ह सीगु अनया संचार माध्यमं न्ह्यथंगु दु । ताःहाकःगु रुटय् संचालन जुइगु उगु बस राजधानी लिमां पेरुया मेगु सहर चिक्लायोपाखे वनाच्वंगु खः ।

बसय् सीट क्षमता स्वयां नं अप्वः खचाखच जुइक यात्रुत तया हःगु खः । बस न्ह्यानाच्वँच्वं हे आकाझाकां मिं नःगु संचारमाध्यमं न्ह्यथंगु दु । मिं नःगु कारण सीके फुगु मदुनिसा घटनायात कयाः प्रहरीं अनुसन्धान यानाच्वनागु संचारमाध्यमयात जानकारी बिउगु दु । पेरुइ थुगु दँय् जूगु थुकथंया घटना थ्व निगूगु खः । थ्व स्वयां न्ह्यः वंगु जनवरी २५ कुन्हु नं पेरुया छगू खुसि च्वं न्ह्यानाच्वंगु बस खुसिइ कुतुं वंगु इलय् उकी यात्रा यानाच्वंपिं झिम्ह यात्रु सीगु खः ।

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS