दमकल तयारी अवस्थाय् तयेत स्थानीय तहयात निर्देशन

येँ – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयं दक्वं स्थानीय तहया बारुण यन्त्र (दमकल)यात आवश्यक व्यवस्था यानाः तयारी अवस्थाय् च्वनेत निर्देशन बिउगु दु । मन्त्रलायं फय् वइगु मौसम शुरु जुइधुंकूगु धासें २४ घन्टा हे दमकलयात आवश्यक इलय् परिचालित याये फइकथं व्यवस्थित याना तयेत धासें निर्देशन बिउगु खः ।

मन्त्रालयया वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखां फय् वइगु मौसम शुरु जुइधुंकूगुलिं दक्वं स्थानीय तहयात खुगू बुँदाया निर्देशन जारी यासें वारुण यन्त्र संचालनया निंतिं २४ घन्टा हे जनशक्ति परिचालन यायेकथं उचित व्यवस्थापन यानाः तयारी अवस्थाय् तयातये निर्देशन बिउगु खः ।

शाखाया शाखा अधिकृत रीनु थपलियां फय् वइगु मौसम शुरु जूगु नापं मिं नइगु घटना जुइगु सम्भावना अप्वः दुगु व गुकिं जीउधनया क्षति जुइगु जूगुलिं पूर्व सतर्कता नालेत धासें दक्वं स्थानीय तहयात निर्देशन बियागु जानकारी बियादिल । फय् वयाः उकिं जुइ फइगु क्षति व मिं नयाः जुइफुगु सम्भावित दुर्घटना व क्षतिपाखें बचे जुइत दमकल मर्मत सम्भार यायेमाःगु अवस्था दुसा तत्काल मर्मत सम्भार यानाः चालु अवस्थाय् तयारी हालतय् तयेमाःगु व मिं नःगु घटनाया जानकारी वयेवं दमकल व जनशक्ति परिचालन यानाः क्षति जुइगुपाखें पनेत सतर्कता नालेत स्थानीय तहयात निर्देशन बिउगु खः ।

थ्व हे झ्वलय् तसकं फय् वइगु मौसम शुरु जुइधुंकूगुलिं मिं नइगु घटना व थुकिया प्रकोपबारे स्थानीययात सचेतना ब्वलंकेगु, सचेत यायेगु, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति, वडा विपद् व्यवस्थापन समिति, समुदा, स्वयमसेवक, नागरिक समाज, निजी ख्यः व नागरिकयात विपद व्यवस्थापन सम्बन्धय् तयारी अवस्थाय् तयातयेत व आवश्यकताकथं जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति व सरोकारवाला समिति नापं निकायलिसें मि नियन्त्रण सम्बन्धय् समन्वय व सहकार्य यायेत नं स्थानीय तहयात निर्देशन बिउगु दु ।

विशेष यानाः चैत व बैशाख महिनाय् तसकं फय् वइगु व थज्याःगु इलय् मिं नइगु घटना तकं जुयाः तःधंगु भौतिक व मानवीय क्षति तकं जुइगु यानाच्वंगु दु ।

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS