फोहर व्यवस्थापनया निंतिं बञ्चरे डाँडाया डिजाइन तयार

येँ –  स्वनिगःया फोहर व्यवस्थापनया निंतिं बञ्चरे डाँडाया डिजाइन यायेगु ज्या क्वचाःगु दु । स्वनिगःया फोहर व्यवस्थापन यायेगु थाय्या विकल्पया रुपय् न्ह्यःने वयाच्वंगु बञ्चरे डाँडाया डिजाइन तयारी यायेगु ज्या क्वचाःगु खः । सहरी विकास मन्त्रालयं स्वनिगःया फोहर व्यवस्थापन दीर्घकालीन रुपं यायेगु निंतिं बञ्चरे डाँडाय् फोहर संकलन केन्द्र निर्माणया निंतिं डिजाइन यायेगु ज्या क्वचायेकूगु खः ।

डिजाइनया ज्या क्वचायेवं आः फागुनया लिपांगु वाःतकया दुने स्वनिगःया फोहर व्यवस्थापन यायेगु थाय् निर्माण यायेत बोलपत्र आह्वान यायेकथं ज्या क्वचायेकूगु मन्त्रालयया प्रवक्त कृष्णप्रसाद दवाडीं कनादिल । वय्कलं बियादीगु जानकारीकथं डिजाइनया ज्या सिधयेवं आः बोलपत्र आह्वान यायेगु तयारी जुयाच्वंगु व बोलपत्रया अवधि स्वीन्यान्हुया जुइ ।

वयां लगत्तै हे ज्या शुरु जुइगु वय्कलं कनादिल । आतकया दुने बञ्चरे डाँडाया फोहर संकलन केन्द्रया डिजाइन व चाया परीक्षण यायेगु ज्यालिसें क्षेत्र निरीक्षण यायेगु ज्या नं सिधयेधुंकूगु प्रवक्ता दवाडीं कनादिल ।

थौंकन्हय् स्वनिगःया फोहर नुवाकोट जिल्लाया सिसडोल धइगु थासय् याना वयाच्वंगु खःसा अन आः फोहर व्यवस्थापन यायेगु सम्भव मजुइवं उगु थाय् स्वयां निगू किलोमीटर तापाःगु बञ्चरे डाँडाय् दीर्घकालीन रुपं फोहर व्यवस्थापन यायेगु तयारी जुयाच्वंगु खः । उगु थासय् तक वनेगु निंतिं लँ दयेकेगु ज्या सडक विभागं याना वयाच्वंगु दु ।

वंगु मंसिर १७ गते च्वंगु मन्त्रिपरिषद्या बैठकं बञ्चरे डाँडाय् फोहर व्यवस्थापन यायेगु निर्णयलिसें उकिया निंतिं माःगु तयारी यायेगु जिम्मा मन्त्रालययात बिउगु खः । थ्व ल्याखं मन्त्रालयं उगु थासय् फोहर संकलन केन्द्र निर्माण यायेत ३८ गू करोड विनियोजन याःगु खः ।

बञ्चरे डाँडाय् १५ मिटर तजायेक बाँधलिसें मेमेगु आवश्यक पूर्वाधार निर्माण यायेगु जिम्मा मन्त्रालययात बिउगु खः । मन्त्रिपरिषद्या बैठकं बाँध निर्माणया जिम्मा मन्त्रालययात उगु थासय् तक वनेगु लँपु निर्माण यायेगु जिम्मा विभागयात बिउगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS