छेँय् नं हेल्मेट पुइपिं !

हेल्मेट विशेष यानाः सवारी साधन उकिसनं मोटरसाइकल चालकतय्सं पुनीगु सुरक्षाया छगू साधन । खतुं थौंकन्हय् मोटरसाइकल जक मखसे साइक्लिंग याइपिं व सामान्य अवस्थाय् साइकल गया जुइपिंसं नं सुरक्षाया निंतिं हेल्मेट पुइगु याना हयाच्वंगु दु । थ्व छगू बांलाःगु पक्ष खःसा थ्व बाहेकं मेगु इलय् हेल्मेट पुइगु याइमखु ।
अथे हे संसारय् दकलय् मध्ये सुरक्षित थाय् गनं दुसा व थः च्वनेगु छेँ खः ।

छेँ दुहां वनकि मनूतय्सं थःत दकलय् अप्वः सुरक्षित जूगु महसुस याइ । तर थ्व हे दकलय् अप्वः सुरक्षित जूगु महसुस यायेगु थाय् थःगु हे छेँय् दुने नं नियमित रुपं हेल्मेट पुनाः हे च्वनेमाः धायेबलय् थ्व खँ उलि मनासिब मजुइफु । अमेरिकाया टेक्सास राज्यया छगू परिवारं थःपिं छेँ च्वनाच्वनीगु इलय् नं मोटरसाइकल, साइकल गयेबलय् थें हे हेल्मेट पुनाच्वनेमाःगु अवस्था दु ।

ग्यारी गुइटरेजया परिवारय् च्वंपिं सकसिनं छेँय् च्वनाच्वनीगु न्ह्यागु इलय् नं हेल्मेट पुनाच्वंगु दइ । इमिसं हेल्मेट पुनेगु गुब्सं ल्वःमंकीमखु । नसाज्वलं दयेकेबलय्, नयेबलय्, नित्यकर्म यायेत वनेगु इलय्, टेलिभिजन स्वया च्वनेबलय्, छेँ पिने क्यबय् च्वनेगु इलय् न्ह्यागु हे इलय् जूसां ग्यारीया छेँजःपिनि छ्यनय् हेल्मेट दया हे च्वनी ।

आखिर ग्यारीया छेँजःपिं सकसितं थःगु हे छेँ दुने च्वनेबलय् नं छाय् थुकथं हेल्मेट पुनेमाल ले ? थुकिया लिसः तसकं नुगलय् थिउ । ग्यारीया छेँजःपिं सकसिनं थथे हेल्मेट पुनेमाःगुया मुख्य कारण वया प्यला जक दुम्ह कायया निंतिं खः । ग्यारीया प्यला दुम्ह काय जोन्स ‘प्लेजियोसेफ्ली’या ल्वचं कयाच्वंम्ह खः । थ्व ल्वचं कःपिं मस्तय् न्ह्यपु (मस्तिष्क) औसत स्वयां तग्वः जुया वइगु खः ।

उकिं न्ह्यपुया आकार औसत स्वयां तग्वः मजुइमा धकाः हेल्मेट पुइका तइगु खः । ग्यारीं थः काय जोन्सया उपचारया निंतिं आपालं चिकित्सकतय्त क्यन । अन्त्यय् छम्ह चिकित्सकं मचायात न्ह्याबलेंया निंतिं हेल्मेट पुंकातयेगु व उकिं वयागु छ्यंया आकारय् सुधार जुइगु सम्भावना दुगु सल्लाह बिल । ग्यारीं काय जोन्सयात हेल्मेट पुंकीगु इलय् वं थम्हं जक हेल्मेट पुइत अस्वीकार याइगु खः ।

उकिं यानाः ग्यारीया सकलें छेँजःपिंसं नं हेल्मेट पुनाच्वनेगु निर्णय यात । न्हापां ला जोन्स थम्हं जक हेल्मेट पुनाच्वनेगु याःगु खः लिपा वयाः वया म्ह्यायचं नं हेल्मेट पुनेगु याना हयेवं जोन्सं हेल्मेट पुनातयेमाः धइगु विचाः यात । जोन्सया छ्यंया आकार सही मजूतले ग्यारीया छेँजःपिंसं थुकथं हे हेल्मेट पुना तयेगु विचाः यानाच्वंगु दु ।

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS