बलात्कार कि राजीखुशी , ख्वपय् नं काण्ड

ख्वप – येँया दरवारमार्गय् छम्ह मिसायात बलात्कार याःगु घटना धाथें बलात्कार खः लाकि राजीखुशी खः धइगु तःधंगु विवाद जुयाच्वं थें थनया चाँगुनारायण नगरपालिका वडा ९ या ताथलीइ नं छगू अज्याःगु घटना जूगु दु ।स्थानीय फय्ध्वाखाय् च्वंगु बी.एम. चिम्नी भट्टाय् थथे हे बलात्कार खः वा राजीखुशी खः धइगु घटनाय् लाःपिं निम्ह मिजं व छम्ह मिसायात प्रहरीं ज्वना तःगु दु ।

वंगु शुक्रवाः बहनी ११ बजेपाखे अन हे अप्पा छीगु ज्या याइम्ह छम्ह मिसालिसे वहे भट्टीया ज्याब्वः नायलं यौन स्वापू तःगु जुयाच्वन । थःगु पाः सिधयेकाः वं हानं मेम्ह छम्ह मिजंयात नं यौन स्वापूया लागिं मिसायाथाय् छ्वया बिल । थ्व पालय् धाःसा मिसां चिल्लाय्दनाः हालाः थःत बलात्कार यात धासें न्हापा वःम्ह व लिपा वःम्ह निम्हं मिजंतय्त ज्वंके बिल ।

प्रहरीं आः थुकी संलग्न निम्हं मिजं लगायत मिसायात समेत हिरासतय् तयाः न्यनेकने यानाच्वंगु दु । ज्वना तःपिं स्वम्हं दांगं वयाः थन ज्या यानाच्वंपिं खः ।थ्व मामिलाय् नं मिसायात बलात्कार याःगु खः लाकि राजीखुशी यौन स्वापू तःगु खः धइगु खँय् प्रहरीं केरकार यानाच्वंगु खँ धाःगु दु । मिसां निम्हं मिजंतय्सं थःत बलात्कार याःगु धकाः द्वपं बियातःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS