कतिंपुन्हिकुन्हु सिख्वंमू बहालय् अभिधम्म देशना

येँ – श्रीखण्ड तरुमूल महाविहार (सिख्वंमूबहाल) य् कतिंपुन्हिकुन्हु अभिधम्म देशना ज्याझ्वः जुल । कतिं पुन्हिया महत्व व गौतम बुद्धया अभिधम्म देशनाया लिधंसाय् बौद्ध स्तोत्रया सम्बन्धय् उगु धर्मदेशना ज्याझ्वः जूगु खः । बौद्ध धर्मग्रन्थय् न्ह्यथनातःकथं शाक्यमुनि तथागत भगवान बुद्धं थः मां मायादेवीया गुणयात लुमंकाः ‘त्रायतृंसति भुवन’ नांया देवलोकय् वनाः स्वलातक अभिधम्म देशना याःगु खँ न्ह्यथनातःगु दु ।

कौलाथ्व पुन्हि (कतिंपुन्हि)यात बौद्ध धर्मग्रन्थय् विशेष महत्व बियातःगु दु ।थुकिया हे लसताय् बौद्ध स्तोत्र पाठ यायेगु नापं कतिं पुन्हिया महत्व व भगवान बुद्धया अभिधम्मया विषयय् धर्मदेशना ज्याझ्वः जूगु खः ।

अभिधम्मय् भगवान गौतम बुद्धं मनूया चिन्तन व चित्तया सम्बन्धय् विशेष धर्मदेशना बियाज्याःगु खँ न्ह्यथनातःगु दु । कतिंपुन्हि कुन्हु बौद्ध चैत्य, विहार, महाविहार लगायत बौद्ध स्थलय् अभिधम्म सुत्त पाठ, विशेष पुजा यायेगुया नापनापं दीप प्रज्वलन यायेगु परम्परा दया वयाच्वंगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS