कुर्दतय्त पनेत टर्कि व रुस दथुइ सहमति

येँ – कुर्द फौजयात टर्किलिसे स्एवाःगु सिरियाया सीमा क्षेत्रं तापाक तयेगु ताः तयाः टर्कि व रुस दथुइ छगू सहमति जूगु दु । टर्किया राष्ट्रपति रेजेप ताइयिप एर्दोआन व रुसया राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन दथुइ सहलह लिपा उगु सहमति जूगु खः । थ्व सहमतियात निगुलिं देशं ऐतिहासिक धाःगु दु ।

टर्किं कुर्द लडाकुतय्त लिना छ्वयेगु व सीमावर्ती लागाय् छगू सुरक्षित क्षेत्र दयेकेगु धकाः उत्तरी सिरियाय् आक्रमण याःगु खः ।रुस सिरियाया राष्ट्रपति बशर अल असदया समर्थक खः । टर्किया आक्रमण लिपा रुसं सिरियाय् जूगु विदेशी हस्तक्षेपय् चिउताः प्वंकूगु खः । आःया सहमति लिपा टर्कि व रुसं सीमाय् मंकाः गस्ती याइगु जूगु दु ।

निवाः न्ह्यव अमेरिकां आकाझाकां थः सेना उत्तर सिरियां लित यंकेवं उत्पन्न जूगु परिस्थिति दथुइ टर्कि व रुस दथुइ थ्व सहमति जूगु खः । थ्व सहमतिं थुगु क्षेत्रय् टर्कि व रुसया प्रभाव बल्लाकीगु अनुमान विश्लेषकतय्सं याःगु दु । थ्व सहमति जूगु छुं ई लिपा टर्किं सिरियाय् हाकनं कारवाही यायेम्वाःगु खँ धाःगु दु ।

थ्वयां न्ह्यव टर्किं कुर्द फौजयात पिने छ्वयेगु धकाः छुं न्हिया निंतिं युद्धविराम नं याःगु खः ।टर्किं सिरियाया निगू सहर दथुइ १२० किलोमिटर ताःहाकःगु ब्व थःगु नियन्त्रणय् कयातःगु दु । थुकियात सुरक्षित क्षेत्रय् दयेकाः थौंकन्हय् टर्किइ च्वनाच्वंपिं थ्यंमथ्यं २० लाख शरणार्थीतय्त थन तयेगु योजना दयेकाच्वंगु दु ।

रुसं निगुलिं पक्ष दथुया द्वन्द्व मदयेकाः टर्किया उगु योजना कार्यान्वयन याकेगु निंतिं सहमति प्वंकूगु खः । निगुलिं देशं पितबिउगु विज्ञप्तिइ मन्बिज व ताल रिफात नगरपाखें कुर्द फौज चिइकेगु खँ न्ह्यथनातःगु दु । कुर्द पक्षं धाःसा थ्व सहमति बारे छुं टिप्पणी याःगु मदुनि ।

कुर्द फौज टर्कि व सिरियाया सीमा लिक्क मवःगु आश्वास्त यायेगु योजना कथं रुस व टर्किं उत्तर सिरियाया छुं भूभागय् बुधवाः निसें मंकाः गस्ती सुरु याःगु खः । थ्व सहमतियात कयाः सिरियाया राष्ट्रपति असदं रुसी राष्ट्रपति पुटिनयात सुभाय् बिउगु खँ क्रेमिलनं धाःगु दु । असदं रुसं याःगु सहमतिइ पूवंक ग्वाहालि याइगु खँ धाःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS