यल मनपाया न्हून्हूगु वडाय् धः तइगु

यल – यल महानगरपालिकाय् थप जूगु न्हून्हूगु वडाय् आः धःया व्यवस्थापन याइगु जूगु दु । महानगरपालिकाय् स्वाःवःगु साविक गाविसया सतक व वयां जःलाखःलाय् लाथेपाथे ढंगं फोहर जूगुलिं महानगरपालिकां धःया व्यवस्थापन यायेत्यंगु खः । यल मनपां थुगु दँय् धः व्यवस्थापन यायेगु निंतिं १० करोड बजेट फ्याःगु खँ मनपाया प्रवक्ता राजु महर्जनं कनादिल ।

नगरया दुनेया ब्व लिसें चक्रपथ पिनेया ब्वय् धः व्यवस्थापन यायेमाःगु खँ मनपां धाःगु दु । नगरया दुनेया वस्तिइ अप्वः धइथें थासय् धःया व्यवस्था दुसां नं न्हूगु वडाय् धाःसा धःया व्यवस्था मदु । धः मदुगु उगु वडाय् मनपां धःया व्यवस्था यायेत्यंगु खः । मनपां आन्तरिक स्रोतं हे धः व्यवस्थापनया निंतिं बजेट फ्याःगु खः ।

न्हापांगु योजना कथं धः हे मदुगु थासय् धः व्यवस्थापन यायेगु ज्या जुइ । सतक दयेकेगु निंतिं नं धःया व्यवस्थापन निं न्हापां यायेमाःगु जुयाः मनपां थ्व ज्या न्ह्याकेत्यंगु खः । न्हापा यल उपमहानगरपालिका जुयाच्वंगु इलय् २२ गू वडा दुगु खःसा आः न्हय्गू वडा थप जुयाः २९ गू वडा जूगु दु । थप जू वःगु न्हय्गू वडाय् फोहर व्यवस्थापन व धःया ज्या न्हापा स्वयेम्वाःगु खःसा आः धः व फोहर व्यवस्थापन नं स्वयेमाःगु अवस्था वःगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS