नक्सा विपरितयात निर्माण सम्पन्न

येँ – येँ महा–नगरपालिकां नक्सा अःखः दयेकातःगु छेँयात नं निर्माण सम्पन्न बीगु प्रक्रिया न्ह्याकूगु दु । वंगु छुं न्हि न्ह्यः सूचना पिकयाः मनपां नक्सा अःखः दयेकातःगु छेँ दर्ता यायेत आह्वान याःगु खः ।स्वलाया दुने दर्ता जूगु छेँया न्हापां इन्जिनियरपाखें नक्सा दयेकेमाःगु व वयां लिपा उकियात माःगु राजश्व व जरिवाना पुइकाः निर्माण सम्पन्न बीगु खँ धाःगु दु ।

थुकथं निर्माण सम्पन्न बी न्ह्यः मनपां अज्याःगु छेँया वर्गीकरण याइगु खँ धाःगु दु । नक्सा स्वयां भचा भचा जक पाःगु छेँयात ‘ए’, नक्सा स्वयां भचा अप्वः पाःगुयात ‘बी’ व नक्साय् नितँजाः जक च्वयाः छेँ धाःसा न्यातँजाः स्वयां अप्वः दनातयेधुंकूगु छेँयात ‘सी’ वर्ग कथं वर्गीकरण याइगु खँ धाःगु दु ।

उकथं हे ‘ए’ वर्गय् लाःगु छेँया छुं भचा जरिवाना यानाः निर्माण सम्पन्न बीगु खँ दु । तर ‘बी’ व ‘सी’ वर्गय् लाःगु छेँयात धाःसा प्रति वर्ग फिट ७५ व १५० तका जरिवाना यायेगु खँ धाःगु दु । थ्व जरिवाना लिपा नक्सा पासया निंतिं राजश्व नं पुलेमाःगु खँ धाःगु दु । थुकिं स्थानीय जनतायात राहत जुइगु आशा याःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS