अप्वःथें ला पसः अव्यवस्थित, फोहर व मापदण्ड अःखः

ख्वप – थनया अप्वःथें ला पसः अझं व्यवस्थित जुइ फयाच्वंगु मदुनि । ला पसः सुचुकुचु व व्यवस्थित यायेत धाःसां नं फोहर, अव्यवस्थित व मापदण्ड अःखः हे संचालन जुयाच्वंगु खँ सीदुगु दु । ख्वप नगरपालिकाया बजाः अनुगमन समितिं तःक्वः तक अनुगमन यानाः ला पसः सुचुकुचु यानाः व्यवस्थित रुपं संचालन यायेत धाःसां नं उकियात बेवास्ता यायेगु ज्या जुयाच्वंगु खँ सीदुगु दु ।

थ्व हे झ्वलय् नगरपालिकाया बजाः अनुगमन समितिं म्हिगः नं थनया थीथी थासय् च्वंगु गुंगू ला पसःया अनुगमन याःगु खः । थ्व झ्वलय् नं ला पसः फोहर जुयाच्वंगु, अव्यवस्थित व मापदण्ड अःखः संचालन जुयाच्वंगु अनुगमन समितिं जानकारं बिउगु दु ।

अनुगमन समितिया संयोजक राजकृष्ण गोराया संयोजकत्वय् वंगु अनुगमन पुचलं कमलविनायकय् संचालन जुयाच्वंगु ला पसः व कोल्ड स्टोरया अनुगमन याःगु इलय् पसः अतिकं फोहर जुयाच्वंगु, मापदण्ड अःखः संचालन यानाच्वंगु व तसकं अव्यवस्थित जुयाच्वंगु समितिं जानकारी बिउगु दु ।

अनुगमनया झ्वलय् अप्वःथें ला पसः ला तयेगु थाय् फोहर जुयाच्वंगु, पसःया दर्ता प्रमाण पत्र मदुगु, नवीकरण यानामतःगु, एप्रोन प्रयोग मजूगु, ला मीगु थासय् फ्वसा ह्वयाच्वंगु, धः व ताल्जुया मापन नं व्यवस्थित मजूगु सीदुगु दु ।

अनुगमनया झ्वलय् अज्याःगु पसःयात मीत ब्वयातःगु ला खाया थल दुने तयेत, पसः दर्ता व नवीकरण यायेत, डिजिटल धःया तयेत, पसः सुचुकुचु यायेत, मूल्यसूची तयेत, पसःया अंग लगायत जःखः सुचुकुचु याना तयेत निर्देशन बियागु नगरपालिकाया सरसफाइ उपशाखां जानकारी बिउगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS