ल्याय्म्हतय्सं दयेकूम्ह न्हूम्ह लाखे – मिप्वाः लाखे !

यल – वंगु गथांमुगः कुन्हु यलया सौगलय् आकाझाकां लाखे पिदन । नां जुयाच्वन – मिप्वाः लाखे । जवंखवं मिया चिलाख ज्वनातःपिं मनूत तयाः पिहां वःम्ह उम्ह लाखें प्याखं हुहुं हे उगु चिलाखय् छगू ज्वलनशील पदार्थ ह्वात्त ह्वलाः मिया ज्वाला पिकाइ । अथे मिया ज्वालाः पिकयाः प्याखं हुइम्ह जूगुलिं उकियात ‘मिप्वाः लाखे’ धाःगु जुयाच्वन ।

तर यथार्थ छु धायेबलय् यलय् अथे मिप्वाः च्याकाः पिहां वइम्ह लाखे गबलें द हे मदु खनिं । थ्व ला अनया न्हू पुस्ताया ल्याय्म्हतय्सं यलय् नं लाखे पिकाये माल धइगु सोच तयाः थःपिंसं तुं सिर्जना यानाः पिकाःगु जुयाच्वन । थ्व लाखे पिकायेगु ज्याय् विशेष पहल यानादीम्ह भाजु उत्तमरत्न शाक्यं कनादी कथं यलय् लाखे पिहां वयेगु दिउगु यक्व हे दयेधुंकल ।

उकिं हानं लाखे पिकाये माल धइगु ताः तयाः थ्व लाखे पिकाःगु खः । लाखे धइम्ह म्हुतुं मि ल्ह्वयाः पिहां वइ धइगु धापू दु । उकियात हे प्रतीक दयेकाः थथे मिप्वाः ज्वंकाः लाखे पिकयागु खँ वय्कलं कनादिल । धयादी, ‘न्हूम्ह लाखे पिकासेंलि छुं न्हूगु खँ नं ला जुइ माल नि । उकिं मिप्वाः ज्वंकागु खः ।’

भाजु शाक्य यलया नांजाःगु कात्तिप्याखं समितिया दांभरि लिसें उगु प्याखनय् भैलःद्यः जुयाः प्याखं हुलीम्ह प्याखंम्वः नं खः । आः पिहां वःम्ह लाखेया ख्वाःपा नापं तयातःगु सँ कात्तिप्याखंया वहे भैलःद्यःयागु सँ खः । लाखेया ख्वाःपाः धाःसा बजेट मदयाः सिजःयागु दयेकूगु खः ।

थ्व लाखे प्याखं खास यानाः ढोलक थानाः पिकाये माःगु खः । तर ढोलकया बोल सिउपिं मदुगुलिं थौंकन्हय् धिमे व दम्वंखिं थानाः पिहां वयाच्वंगु दु । न्हापा सापारुबलय् जक लाखे पिहां वइगु खःसां थुगुसी गथांमुगः कुन्हु हे लाखे पिकाःगु खः । शाक्यं कनादी, ‘ल्याय्म्हतपाखें झीगु संस्कृति बचे यायेत थ्व लाखे सिर्जना यानागु खः ।’

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS