पार्किङ समस्या ज्यंकेत स्मार्ट पार्किङ स्थल

येँ- स्वनिगःया थीथी समस्यामध्ये छगू प्रमुख समस्या खः सवारी पार्किङस्थल । स्वनिगलय् सवारी पार्किङ यायेगु थाय्या अभावं सवारीधनीतय्सं समस्या फयेमालाच्वंगु खः । आः पार्किङ सहज जुइगु जूगु दु ।

येँ महानगरपालिकां स्वनिगःया मुख्य समस्याया रुपय् दयाच्वंगु सवारी पार्किङयात व्यवस्थित यायेगु निंतिं न्हूगु योजना हःगु दु । येँ मनपां सवारी पार्किङ व्यवस्थित यायेत ‘स्मार्ट पार्किङ’ निर्माण यायेगु तयारी याःगु दु । स्मार्ट पार्किङ निर्माणलिसें स्वनिगलय् सवारी पार्किङय् खने दयाच्वंगु समस्याय् म्होति वइगु मनपाया दावी दु ।

येँ मनपां न्हापांगु चरणय् येँया अतिकं व्यस्त लागा न्हूसतक व धर्मपथय् स्मार्ट पार्किङ निर्माण प्रक्रिया लिपांगु चरणय् थ्यंगु जानकारी बिउगु दु । आःया निंतिं परीक्षणया रुपय् थुगु थासय् दयेकूगु स्मार्ट पार्किङया प्रभावकारिता स्वयाः मेमेगु थासय् नं थुकथं हे व्यवस्था याना यंकेगु मनपाया योजना दु ।

येँ मनपाया सार्वजनिक इकाइ प्रमुख महेश काफ्लें मेगु वाःतकया दुने पार्किङ निर्माणया निंतिं बोलपत्र आह्वान यायेगु व वयां लछिया दुने कम्पनीयात निर्माणया जिम्मा बीगु जुइ धासें थुकथंया पार्किङ अतिकं सुविधाजनक जुइगु वय्कलं धयादिल ।

थौंकन्हय् सुं नं मनू सवारी साधन ज्वनाः न्हूसतक व धर्मपथ लागाय् वल धाःसा पार्किङ याये थाय् मदयाः सास्ति नयाच्वनेमाःगु अवस्था दु । स्मार्ट पार्किङ निर्माण लिपा सुं नं मनू न्हूसतक लागाय् वनेत्यंगु दुसा उम्ह मनुखं मेगु हे थासं न्हापा हे सवारी पार्किङया निंतिं थाय् बुकिङ याना तये फइ । यदि उगु थासय् मेम्ह हे मनुखं न्हापा हे बुकिङ याना तयेधुंकूगु खःसा लिपा बुकिङ याःम्ह मनुखं थाय् खाली दुसां अन सवारी पार्किङ यायेखनीमखु ।

सवारी पार्किङया निंतिं सवारी साधनया दर्ता नम्बर बीमालीगु व नं. सही खः वा मखु धकाः ‘सेन्सर मेसिनं’ जांच याइगु जूगुलिं दर्ता जूगु वा बुकिंग यानातःगु सवारी साधन जक पार्किङ याये खनी ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS