#रासा

(१)
जिन्दगी धू खः, सुनां धाल
जिन्दगी कू खः, सुनां धाल
त्याइगु– बुइगु ला जुइ
जिन्दगी जू खः, सुनां धाल ?

(२)
न्हिलाच्वंम्ह छ , ख्वयाच्वंम्ह जि
ह्वयाच्वंम्ह छ , छ्वयाच्वंम्ह जि
जिन्दगी धइगु थथे हे खः
वनाच्वंम्ह छ , स्वयाच्वंम्ह जि ।

(३)
ल्वानां जक मगाः , ह्वना नं स्वः
जिन्दगीया सफू ब्वना नं स्वः
चाकुसे च्वं, फाकुसे नं च्वनी
म्वानाया अय्लाः त्वना नं स्वः !

(४)
न्ह्याथाय् स्वः ल्हाः हुस्लुं प्वाः फुस्लुं
न्ह्याक्व हे ख्व ल्हाः हुस्लुं प्वाः फुस्लुं
साहित्यया नामय् छु जक च्वयेगु
न्ह्याग्गु हे च्व ल्हा हुस्लुं प्वाः फुस्लुं ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS