कमलप्रकाश मल्ल

लोककवि राजभाइ जकःमि

शोक कविता

मन्त हाय ! झी कमल प्रकाश झीगु नुगः–क्यबया पलिस्वां
श्रदाया स्वां वैत द्यछाय् थौं ‘अमर जुयाः च्वनेमा व सदां’ ।

कमल प्रकाशं धाःगु छगू खँ झलझल लुमनाः वइच्वन दः
‘प्रेमबहादुर कसाः मदुगुलिं ह्याकिं वन झी नेवाः ख्यः’ ।

कमल प्रकाशं धाः गथे अथे हे न्हियान्हिथं झी फुनांच्वन
देय्या म्हसिका झी मांभाय् नं झीगु म्हुतुं हे सुनांच्वन ।

जाति–दुघाःया वासः याइम्ह डाक्टर तक नं झीम्ह व खः
गथे यानाः आः लंकेगु बाबा ! झमझम कँहाःगु झीगु नुगः ।

झीगु अमूल्यगु पुलांगु नेवाः खँग्व–धुकूया ज्यान व खः
हलिमय् तक नं झलमल थीम्ह भाषाया विद्वान व खः ।

समालोचना नस्वाः वय्काः गुलिख्ये सर्जक ह्वय्कूम्ह
जीवन दतले च्वसा–मिँ न्वय्काः झी नेवाः–जः खय्कूम्ह ।

जुजुपिनि तक नं मास्तर धाय्काः राष्ट्रिय शिक्षा थपु याःम्ह
एटलान्टाया दिपय् च्वनाः नं झीम्ह जुयाः हे धःस्वाःम्ह ।

मन्त हाय ! झी कमल प्रकाश झीगु नुगः–क्यबया पलिस्वां
श्रदाया स्वां वैत द्यछाय् थौं ‘अमर जुयाः च्वनेमा व सदां’ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS