पत्रकार मीराया मां मंत

येँ – नेपालभाषा टाइम्सया ग्वाहालिमि लिसें नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूया पुलांम्ह न्वकु पत्रकार मीरा अमात्य राजभण्डारीया मां रत्नकेशरी राजभण्डारी मंत । ८८ दँ दुम्ह वय्कः सासः सम्बन्धी ल्वचं उसाँय् मफयाच्वंम्ह खः । मदुम्ह राजभण्डारीया स्वम्ह म्ह्याय्पिं दी ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS