एसईई लिच्वः–च्वय्या ग्रेड हयाः पास जूपिं अप्वल

येँ (नेपालभाषा टाइम्स)÷थुगु दँया एसईई लिच्वः म्हिगः सार्वजनिक जुल । परीक्षा बोर्डं थौं जक लिच्वः सार्वजनिक यायेगु ताः तयातःगु खःसां म्हिगः हे सार्वजनिक याःगु खः ।
थुगुसीया नतिजाय् थगुने कोरोनाया कारणं बांलाक ब्वने मखंपिं विद्यार्थीतय्सं स्वयां बांलाःगु लिच्वः हःगु दु । लिच्वः बांलाःगु कारणं थुगुसी च्वय्या ग्रेड हयाः पास जूपिं विद्यार्थीया ल्याः यक्व पिहां वःगु दु ।

थुगुसी ३.६० जीपीएनिसें ४ तक हःपिं विद्यार्थीतय् ल्याः २२ हजार ४७५ म्ह थ्यंगु दु । थ्व धइगु कुल विद्यार्थीया ४.६३ प्रतिशत खः । थगुने थुलि जीपीए हयाः पास जूपिं विद्यार्थीया ल्याः १.९४ प्रतिशत जक दुगु खः ।

अथे हे जीपीए ३.२० निसें ३.६० तक हःपिं विद्यार्थीया ल्याः ५५ हजार ६९ म्ह थ्यंगु दु । थ्व धइगु कुल विद्यार्थीया ११.३६ प्रतिशत खः । थगुने थुलि जीपीए हयाः पास जूपिं विद्यार्थीया ल्याः ८.४० प्रतिशत दुगु खः ।

उकथं हे जीपीए २.८० निसें ३.२० तक हःपिं विद्यार्थीया ल्याः ७२ हजार ३६२ म्ह थ्यंगु दु । थ्व धइगु कुल विद्यार्थीया १४.९२ प्रतिशत खः । थगुने थुलि जीपीए हयाः पास जूपिं विद्यार्थीया ल्याः १४.१९ प्रतिशत दुगु खः ।

जीपीए २.४० निसें २.८० तक हःपिं विद्यार्थीया ल्याः ८९ हजार ३३१ अर्थात १८.४२ प्रतिशत थ्यंगु दु । थगुने थुलि जीपीए हःपिं विद्यार्थीया ल्याः १८.३१ प्रतिशत दुगु खः ।
अथे हे जीपीए २ निसें २.४० तह ःपिं विद्यार्थीया ल्याः २२ हजार ९३ म्ह थ्यंगु दु । थ्व धइगु कुलि विद्यार्थीया २१.०९ प्रतिशत दुसा थगुने थुलि जीपीए हःपिं २३ प्रतिशत दुगु खः ।

जीपीए १.६० निसें २ तक हःपिं विद्यार्थीया ल्याः थुगुसी ८८ हजार ४४७ म्ह अर्थात १८.२४ प्रतिशत थ्यंगु दु । थगुने थुलि जीपीए हःपिनि ल्याः २०.३० प्रतिशत दुगु खः ।
जीपीए १.२० निसें १.६० तक हःपिं ३७ हजार ७७७ म्ह थ्यंगु दु । थ्व धइगु ७.९९ प्रतिशत खः । थगुने थ्व ल्याः ९ प्रतिशत दुगु खः । ०.८० निसें १.२० ग्रेड हःपिं २२ हजार अर्थात ०.४५ प्रतिशत दु । थगुने थ्व ल्याः ०.४५ प्रतिशत दुगु खः ।

थ्व ल्याखं थगुनेया तुलनाय् क्वय् स्वयां च्वय्या ग्रेड हयाः पास जूपिं अप्वःगु खनेदु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS