द्यःपिंत ध्यबां मकयेकेत इनाप

येँ (नेपालभाषा टाइम्स)- यँयाः झ्वलय् श्री कुमारीया रथयात्राय् द्यःपिंत ध्यबा छायेगु नामय् तापाकंनिसें ध्यबां कयेकेगु ज्या मयायेत इनाप याःगु दु । यँयाःया रथय् जीवित द्यःपिं हे च्वना बिज्याइगु जूगुलिं वसपोलपिंत कयेकाहःगु ध्यबां लानाः घाःपाः समेत जुइ फुगुलिं ध्यबां मकयेकेत इनाप याःगु खः ।

जात्रा व्यवस्थापन समितिं धाःकथं कथं वंगु क्वःनेयाः कुन्हु क्वहिति लागाय् कयेकाहःगु ध्यबां श्री कुमारी माजुया मिखाय् हे लाःगु खः । उकिं लानाः कुमारी माजुया मिखा ह्याउँसे च्वनावंगु खँ धाःगु दु । अथे कयेकाहःगु ध्यबां श्री गणेश व श्री भैरवयात नं तःक्वःमछि छ्यनय् स्याक्क लाःगु खँ धाःगु दु ।

क्वःनेयाः कुन्हु ध्यबां कयेका हःबलय् कुमारी माजुयात मिखाय् लाःगु भिडियो नं सार्वजनिक जूगु दु । उकी कुमारी माजुयात मिखाय् ध्यबां स्याक्क लाःगु व वसपोल छुं ई मिखा तिनाः च्वनाबिज्याःगु स्पष्टं खने दुगु खः ।

कुमारी सालीगु निन्हु सिधयेधुंकूगु दुसा आः नानिचायाः छन्हु साले ल्यं दनि । नानिचायाः कुन्हु कुमारी सालीबलय् सुना नं अथे हे ध्यबां मकयेकेत जात्रा व्यवस्थापन समितिं इनाप याःगु दु । थुगुसी वइगु बुधवाः नानिचायाः लाः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS