यात्रां न्हूगु अनुभव बियाच्वनी

राजेन्द्र महर्जन

न्हापांगु न्हि
ने.संं ११४२ सिल्लाथ्व….. बिहीवाः । छगू विशेष ज्यां हेटौंडाया निम्तिं न्ह्याना । जःछिपाः स्वताः इलय् लखतिर्थं फंपिया लँपु लिना? भिमफेदी जुयाः थ्यंमथ्यं प्यघौ बिकाः हेटौंडा थ्यंका ।

कलाकार, पत्रकार पासा उदेन न्हूसाय्मि जिगु स्कुटर लिउने । मोटरसाइकलया ह्याण्डिलयात उखे थुखे स्वकुस्वकुं, एक्सेलेटर म्वयेथ्यायां ब्वानापिं जिपिं पुलांगु भिमफेदी बजाः थ्यंकाः चाना च्याया तुच्चा कया । साहुनी नं नेवाः हे खनिं, तसकं ख्याः फःम्ह । खँ ल्हाल्हां त्यानु चाःगु हे ल्वःमं । अन तुच्चा व च्याया चुस्कीलिपा हानं थःगु गन्तब्यया लँपुइ न्ह्याना ।

लः झ्वाला हाःथें मदिक्क हायाच्वनीगु पासा उदेनया खँ । खय्त ला यात्राया झ्वलय् ड्राइभिङ्गया इलय् लँय् ध्यान बीमाः, अथे नं लँ सुनसान जूगुलिं झ्वालाहाःगु खँ श्रवण यायां पाय्छि न्हय्ताः इलय् हेटौंडा थ्यन ।

नापं वनापिं पासापिं अर्विनमान सिं व राजेन्द्र मानन्धर उर्फ नीलः भाजु इखुंचा ब्वाये थें ब्वाइगु । नीलःभाजुया ड्राइभिङ्ग स्किलयात जिं माने याना । त्वाँय्त्वाँय् त्वाँय्त्वाँय् हर्न न्यायेकुन्यायेकुं हुलमुलं लुकुबिना वनीम्ह अन थ्यन थन थ्यन हे सीमखु । तर छता मधासे हे मगाःगु खँ छता छु धाःसा, न्ह्यःने वनाच्वंगु गाडीयात लिफ्यायेबलय् सावधानी धाःसा नाले हे माः । सवारी नियमयात नाले हे माः ।

थहांक्वहां वंगु व नागबेली काःगु लँपुइ स्कुटर गयेगु धाःसा तसकं न्ह्यइपु । सुंसां दंगु लँपु ग्यानापुसे च्वं । ग्यानापु मजुइकं न्ह्यइपुइगु नं मखु जुइ सायद । फंपिं हेटौंडा लँपु चीहाकः, तर दयेके पूमवंनिगुलिं यात्रां म्ह धाःसा न्यं । तर न्ह्याथे हे म्ह न्यंसां गःपः म्वयेथ्याथ्यां जःखःया लू मिखां घुत्कु घुत्कुं वाहन गयेगुया मज्जा धाःसा मेगु हे ।

फंपिं भिमफेदीया लँपु जुयाः वनेबलय् लँपुइ मकवानपुर जिल्लाया न्हाय् कथं धस्वानाच्वंगु इन्द्रसरोबर कुलेखानी मस्वसे वनीपिं सायद हे जक दइ । जिपिं दिना हे ला मच्वना, तर सरोबरयात मिखाय् कुनां अनं न्ह्याना । कुलेखानीया व लू थौं मिखाय् लुया वयाच्वन । फसं फिलिफिलि सनाच्वंगु कुलेखानी इन्द्रसरोबरया लुमंतिं वइबलय् नुगः नं फिलिफिलि जुयाच्वं ।

पुलां भिमफेदीं थ्यमथ्यं ६ ताः इलय् जिपिं हेटौंडाया निंतिं न्ह्याना । वं वं स्कुटरया मिटरय् मिखा वन । पेट्रोलया इण्डिकेटरं मेगु हे भाय् ल्हाःगु खनां नुगः पिच्यात । वनाबलय् पासा राजेन्द्रं किपू ध्वाखाया न्ह्यःने, ‘का पेट्रोल तयेमाःसा ति ।’ धाःगु ला खः, ‘छगू लाइन तिनि वन, गाइ नु’ धकाः वनागु तर अन थ्यंकाः पेट्रोलया इण्डिकेटर खंबलय् तयेमाःगु धयाथें मतिइ वल । न्ह्यानाबलय् तप्यंम्ह ताहाः थें खनेदुगु इन्डिकेटरया व झ्वः अनला न्हिप्यं छकूचा हे जक ल्यंदनि ।

इन्डिकेटरय् मिखा ब्वब्वं स्कुटरया गति अप्वयेका । भिमफेदी पुलावने धंकाः खुसिसिथं सिथं वनाबलय् खिउँसे च्वने धुंकल । खिउँगु लँपुइ चिकं फुइगु भयं बगलं हे जूसां स्कुटर ब्वाका हेटौंडाया सिमा मथ्यंतले । पासा उदेनं ‘आः यक्व मंत, थ्यं हे थ्यन धाःसां जिल’ धाःबलय् नुगः चकन । ध्यारध्यार व धुरधुर जुइक गाःबगाः छले यायां वनाच्वनापिं पीच लँपुइ थ्यंबलय् ला छु माल, अनं हानं स्कुटरया मतजःया बः कयाः तुफान कया, बागमति प्रदेशया मन्त्रालय मथ्यंतले ।

अन थ्यनेवं बाय् च्वनेत लज मालेगु ज्या जुल । मामां मिराज लज लुल । वहे लजय् थःपिनि ज्वलंत क्वथाय् वानां पिहां वया । जिगु निंतिं हेटौंडा न्हूगु थाय् । बहनी पासापिं अर्विन, नीलः, उदेनलिसे चाःहुला । नयेत होटेल मामां बहनी च्याताःत्या ई जुल । नये पित्याना वल । ववं छथाय् यानंनिसें नेवाः लहना च्वयातःगु ग्वरः खन । बहनीसिया मतं हाकुगु ग्वरलय् तुयुगु आखः झल्ल त्वयाच्वंगु खनेवं सकलें उखे हे वना ।

बहनी तांन्वःगु नं उलि मखु, चिकु नं मजू । अथे नं भचाभचा थयेक लिसं तयेमालीका धकाः नेवाः लहनाय् थहां वना । नेवाःतय् संस्कृति, जात्रापर्वनाप स्वापू दुगु थीथी किपा व ल्वहँहितिं नेवाः म्हसीका बांलाक हे क्यँ । ज्यासनीपिं धाःसा नेवाःभाय् ल्हाये मसः । कःसीइ सुलिं क्वथा । अन्ति, स्वंमा, सलिं, ह्वखा खना । पासा अर्विनं म्हय् लिसं तयेत अय्लाःया भाः न्यन । अयलाःया भाः न्यनां छकः म्ये वान्याये वल । ख्वाः स्वयेबलय् अय्लाः त्वनेगु दुगंसलिं पाय्ग्वः मजूगु छसलिं अय्लाःया दां निसःतका । लिसं तयेगु आँट मंत । लिहां वया ।

हेटौंडा बजाः चाःहिलाः बहनीसिया बेलि यायेत होटलय् वना । होटलय् जक छु थ्यन छ्यनय् मलखं कःथें जुइक न न्यात । वा वःगु धाये धुनकि जस्तां मफइकथं वा वल । अनंनिसें मतं नं कानाकाना पिचा म्हिते थें यात, सिइगु च्यायेगु जुल । बेलि सिधल । अनं लँय् ख्याः यायां लजय् थ्यंका ।

लजया क्वथा । प्यम्ह प्यख्य । न्हिनय् फय्लिसे ल्वाल्वां हेटौंडा थ्यंकापिं । चान्हय् न्ह्यःसःलिसे ल्वाल्वां चा फुत । न्ह्यःसःया व संग्रामय् न्ह्यःद्यः मिखाय् दुहां वयेगु कुतः हे मयाः । घुर्रघुर्र व घर्रघर्र व सः महाभारत टेलिसंकिपाय् किसिहाः थें तायाच्वन । थय्क क्वसं स्वया पासा अर्विन सिलः दुने मोबाइल हे व्यस्त खना । अथे नं द्यने हे माल । द्यनेगु कुतःजक छु यानाः मोबाइलया अलार्मं थन ।

निन्हुया न्हि
सुथ जुल । दनां ब्रस याये धुनेवं नीलःयात, ‘का दँ न्याताः इलय् चाः हिउवनेगु धयागु मखुला ?’ धाधां थना । चिकुसे च्वँ, दने हे अल्सी जुयाच्वन । पिने मौसम नं उलि बांलाः मजूनि । दक्वं दंबलय् सुथय् ८ ताः ई ति जुल । निभाःद्यः त्वयेवं फुक्कं पिहां वना ।
पिहां ला वना, तर न्हापा वंपिं नीलः व अर्विन बुद्धपार्क थ्यंकाः अनवं थनवं मदयेक अलप जुल । जि व उदेन गन वने गन वने जुल । का म्वायेसे तप्यंक वनेगु, ध्वमदूतले वनेगु धाधां हेटौंडाया मूलँ जुयाः थहां वना । रक्सौल वनेगु लँपु धकाः ग्वरः खनां सिल । हेटौंडां रक्सौलतकया दापाः ५१ कि.मि । वँवं वा वल । रेनकोट मदु । रेनकोट मदुसां वा वयेक वयेक वना । अर्विनपिं लँय् पियाच्वन । अनं नं न्ह्यःने न्ह्याना । चुरिया माईया थाय् थ्यन ।

पासापिनि चुरिया माई दर्शन याःवन । जि उमि फोटो कयाच्वना । चुरिया माईया लिक्कसं छगू तःधंगु ध्वाखा खन । ग्वरः ब्वनाः सिल, व चुरिया माईया थासं भिमफेदीतकया सुरूङ खनिं । सुरूङ्या दुरावस्था खनां क्वतुंगु नुगः पुनर्निर्माण जुयाच्वंगु खंबलय् धाःसा नुगः चकन । अज्याःगु सुरुङ सुनां दयेकल जुइ धयागु न्ह्यसलं चाहिलाच्वंगु न्ह्यपु न्ह्यनेसं च्वंगु सालिक खनेवं दित । उगु इलय् सुरूङ दयेकेगु ज्याया परिकल्पनाकार ब्रिगेडियर जनरल डिल्लीजंग थापा जुयाच्वन ।

सुरूङ खनेवं न्ह्यकुन्हु हेटांैडाय् खनागु रोप लाइन लुमंसे वल । व नँया तारय् यग्गानाच्वंगु कलःचात लुमंसे वल । कलःचात फुक्क भुग्लुंच्वंपिं खाचात थें च्वनावल । आसाकुति जुयाः उद्धारया निंतिं पियाच्वंपिं थें ताल । जिं नं आसा याना नेपाल सरकारं थुमि उद्धार याकनं याइ ।

चुरियामाईया थासं लिहां वयाः हेटौंडाया मुक्तिनाथ वना । वँवं अन नं वा वल । तसकं वाः वःगु हुनिं खास हे अन छुं बांलाक स्वये मखन । देगःत खना । चल्लाया म्हुतु तयाः १०८ धाः हिति हायेका तःगु खना । वा वयेक वयेक हे देगः लिक्क वनां स्वःवना । दाचि अप्पां दयेकातःगु दु, तर बिडम्बना, दाचि अप्पाय् रङ्गं पानां उकिया सौन्दर्यता त्वपुयातःगु खंबलय् अनया व्यवस्थाकतय्प्रति दया वन । दाचि अप्पा थःहे लुँ, तर लुँयात कसि तयाः उकिया मू त्वपुइ थें दाचि अप्पायात नं रङ्गं भुनाः उकिया विशेषता हुयातल ।

अनं लिहां वयाः सुथसिया कौला याना । छोला भटौरा, समोसा, आलुपकौडा नयाः लजय् हे लिहां वया । लजय् भचा आराम कयाः निभाः त्वयेवं ‘चेक आउट’ याकाः लजं त्वःताः पिहां वया । थनं लिपा हेटौंडा वनागुया मू आज्जू पूवंकेगु लँपुइ ज्याना ।

न्हिनय् निभाः त्वल । बागमती प्रदेशया मन्त्री बसन्त मानन्धर नापलायेगु विशेष ज्या ज्वनाः वनापिं जिपिं वय्कःया आतिथ्यतां तसकं अनुगृहीत जुयाः लिहां वया । लिसें वागमति प्रदेशया मूख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्ड्यया १०० न्हुया उपलब्धी पिब्वयेगु निंतिं याःगु प्रेस सम्मेलनय् ब्वति कायेगु ह्वःताः नं चूलात ।

प्रेस सम्मेलन थ्यंमथ्यं स्वताःत्याः इलय् क्वचाल । प्रेस सम्मेलनय् इउँगु नसाज्वलं कयाः लिहां वया । पासापिनि दथुइ थौं लिहां वनेगु कि कन्हय् धकाः छकः सहलह जुल । थौं हे लिहां वनेगु सहमति जुसेंलि सकलें लिहां वयेगु लँपुइ वना । प्यताः इलय् हेटांैडां पिहां वया ।
पुलांगु भिमफेदीया ताँय् थ्यंकाः स्वदुवातय् च्वनाः पासा नीलःनं गनं वने धकाः न्यन । जि थः ला अनया लँ छुं सिउम्ह हे मखुत ।

‘गनं वंसा गुलि कि. मि. दापाः दु ?’ धकाः न्यना । पासा उदेनं न्ह्यनेया ग्वरः स्वयाः, ‘उ अन हे च्वयातःगु दु नि’ धाल । जिं ग्वरलय् ब्वना । दामन जुयाः येँ वनेत १२० कि. मि., भिमफेदी जुयाः वनेत ७६ कि. मि. च्वयातःगु खना । नीलः नं “१÷२ घण्टा जःछि पाः छघौ अप्वः वनेमाली का’ धाल । ‘का अथे खःसा दामनं वने । छकः नं मवनानि, च्वापु दःसा स्वये नं खनि ।’ धासेंलि स्कुटरया ह्याण्डिल दामन पाखेर फस्वल ।

लँ तसकं बांलाः । अप्वः धयाथें लँ पीच हे जूगुलिं न्ह्याक्व ब्वाकूसां ब्वाका थें मच्वंक लिहां वयाच्वना । घुम्ती वलकि भचा झ्यातुसां लँ यचुगुलि छुं समस्या मवः । उदेनलिसे गफ यायां लिहां वया । नीलः व अर्विन छकः छकः न्ह्यःने छकः छकः ल्यूने यायां वयाच्वन । ववं सिमभञ्ज्याङ् थ्यनेत ७ कि.मि.ति ल्यंदनिबलय् लँ सिथय् सिथय् च्वापु खनेदत । जवं खवं तुइसे च्वंगु च्वापु स्वस्वं न्ह्यइपुक लिहां वयाच्वनापिं भचा अप्वः च्वापु खनेवं छपाः निपाः फोटो कायेगु ज्या नं याना । नीलःनं व उदेनं काःगु सेल्फीइ थःत न्ह्यंका । च्वय् शुरुशुरुइ च्वापु खँबलय्तक फसं ख्वाउँसे च्वनाच्वंगु ल्हाःया पञ्जा त्वःते अल्छि जुयाः थःगु मोबाइलं फोटो कायेगु आँट याये मफुत । पासापिंसं काःगु फोटों लुधंका ।

अनं न्ह्यःने ब्वाब्वां हे मनूत म्वः म्वः खने दयावल । नच्चापिं ल्यासेल्याय्म्हत च्वापु कुहां वःथाय् फोटो कयाः न्ह्यइपुकाच्वंगु स्वस्वं थःपिनि नं छकःसां म्हिते ला धयाथें च्वनावल । तर इलं भाय् मल्हाये धुंकूगुलिं अनं न्ह्यःने ब्वायेगु हे पाय्छि तायेकाः न्ह्यःने वना । छुं भचा वयेधुंका लँपुइ च्वापुया लासा लानातःथें खनावल । न्ह्यःने मनूत न्ह्यानाच्वंपिं बुलुहुं पाः जुया वन । जिपिं स्वयां न्ह्यःने निगः स्वंगःति मोटरसाइकल वनाच्वंगु । उमिगु लँपुइ पलाः ततं वना ।

वँवं द्यः खिउँसे च्वनावल । च्वय् स्वःसा तुयू तपुलि पुनातःम्ह बुँख्याःथें च्वंगु हाकुगुँ, लँ स्वःसा कपाय् फ्यनातःथें तुइसेच्वंगु लँपु । फुथाय्तक स्कुटर गया, मफुथाय् कुहां वयेगु व घ्वायेगु यायां वया । पासा उदेनं न्यासि वनेत थाकुकल ।
थ्यंमथ्यं सिमभञ्ज्याङ् थ्यनेत ६ कि.मि.ति ल्यंदनिबलय् धाःसा तसकं थाकुया वल । जा व मरि नयाच्वनाम्ह जि । थौं सुथय् जा प्वाथय् मलाः । पत्रकार सम्मेलनय् ब्यूगु नसाज्वलंया भरय् येँय् स्वयावयापिं जिपिं । स्कुटर गयाः वयापिं, घ्वायेमाःबलय् छत्थु ला चाःहिकल, नयेपित्यानां । सुगर म्हो जुया वंगु ला धया थें जुल । स्कुटर घ्वानाः वनेत स्वलकि इकुसे च्वनीगु । थथे जूगु वाःचायेवं पासापिंत पिया । गयाः वनाबलय् नीलः न्हापा न्हापा लाःसां घ्वानाः वनेमाःबलय् धाःसा जि हे न्ह्यःने । थःथम्हं तुं ब ला बल्लाःनि धकाः मन त्याका । पासापिं नं थ्यंकः वल ।
‘जितः ला चाःहिकल, इकुसे च्वन । नयेगु छुं दुसा नयेमाल’ धया । खिउँगु थासय् च्वापु फुर्र फुर्र ब्वयाच्वंगु व लू धाःसा तसकं न्ह्यइपु । पासा अर्विनं, “न्हाचःयागु खाजासेट दनि नयेगु ला ? धाल । ‘नयेगु हजि ’ धायेवं निगू प्याकेट खाजा सेट पिकाल । मम, म्वाय् (केरा), बर्गर, बर्फी खंबलय् म्येय् ई बुयावल । काचाकाचा मम निगः स्वंगः म्हुतुइ ल्वसुना । ख्वाउँगु मम नं च्वापुं थहां वःगु हां क्वाःकल ला धयाथें च्वना वल । मम बर्गर नयेधुंकाः सुगर म्हो जूगु खःला धकाः बर्फी मालां, बर्फि ला घाराघुरू पारापुरु जूबलय् सुनां जुका तये धुंकल खनिका । ‘अय् ग्व बर्फि’ धकाः न्यनां, ‘का उदेनचां जुके धुंकल’ धाल । सकलें छकः ह्वार्र न्हिल । थः चाहिँ हिस्स का । उलि नयेधुंकाः भचा अःपुल । ‘का, का नू’ धाधां अनं च्वये न्ह्याना ।

बच्छि जाःगु प्वाः थनाः थहां वयापिं गुलि वया मस्यू हानं नयेपित्यायेगु शुरु जुल । स्कुटर नं मेपिनिगु लँपुइ त्यालकायेफःसा सुरर्र थहां वइगु । लँपु छखे लातकि चुलुयाः हानं गनं वइगु खः अन हे फस्वइगु । धन्न स्कुटर जुयाः भचा अःपुल । तग्वःगु मोटरसाइकल जूगु जूसा अबुया ब्याः खनिगु जुइ । स्कुटर नं न्हूगु डबल ‘मोदगार’या जूगुलिं धाःसा थाकुल । लिउनेया घःचाः व ‘मोदगार’या दुने च्वापु थहां वनां न्ह्यःने न्ह्याइगु हे मखु । लिखतं छकः हयाः च्वापु क्वकायेगु, हानं न्ह्यने वनेगु यायां बल्ल बल्ल खिउँगु थासय् अलकत्राया टिनं भुनां दयेका तःगु बल्चिया होटल छगू लुल । सकलें अन हे मुना । अनया साहुनी तामाङ् । खँ ल्हायेमाः । उमिगु खँ न्यनाः गुबलें मन स्वां ह्वइगु, गुबलँय् नुगः क्वतुनिगु । अय्नं जि ला न्ह्याथे यानाः नं थौं येँ थ्यंके हे मानी धयाकथं आत्मबल बल्लाका च्वना ।

पासा नीलः व अर्विनं ुाहुनीयात नसाज्वलं दयेकेत धाल । न्हापां च्या त्वनाः लिपा वाइवाई चाउचाउ छगू छगू थल नया । चाउचाउलिसें अर्विन व उदेनया क्वाःक्वाः तीनपानी म्हुतुइ हाः यानावल । उदेन छ्यं स्यात धकाः अलग च्वंवन । थन नयागु चाउचाउया बल धाःसा कन्हय्कुन्हु तकयात गात । व होटलय् च्याकातःगु मि त्वःता वयेत तसकं थाकुल । मि कुयाः च्वनेदःसा जिउगु धैथें ताल । मि कुइगु लोभ दःसां थःगु गन्तब्य तापानिगुलि अनं बाया वया ।

थन नयागु चाउचाउया बलं स्कुटर घ्वायेत अःपुल । नीलः व अर्विनया पालंपाः स्कुटर घ्वायेज्या । न्ह्याबलें स्कुटरयात जोते यानाच्वनापिं थौं स्कुटरं जोते यात धयाथें न्हिले नं वइगु । घ्वाघ्वां वँवं निगूति घुम्ति थहां वनेधुंकाः डोजरं च्वापु घ्वानातःगु खन । च्वापु घ्वानां तःथाय् भचा अःपुक स्कुटर घ्वाना । गनं च्वने ज्यूथाय् च्वना । गनं बुलुहुँ गया । ज्यूथाय् छिंथाय् उदेनयात नं तयाः गया वयेगु । च्वापु जमेजुइ धुंकूथाय् थ्यनकि स्कुटर फनक्क चाहिली । निम्हं च्वापु वान्या वनी । न्हिले वइ ।

थथे न्ह्या वँवं सिमभञ्याङ् थ्यन । मन स्वां ह्वल । छचाःखेरं छकः स्वया । छेँखापतिं पलि पलिइ च्वापु । स्वःस्वःथाय् च्वापु । मनूत उखेंथुखें होटल माःजुल । जिपिं चाहिँ न्ह्याथे यानां नं येँय् थ्यंकेगु ध्याउनाय् । जि ला दामन धयागु हे च्वकाय् धकाः च्वनागु, सिमभञ्ज्याङ् च्वकाय् खनि । बहनीसिया ११ ताः इलय् हे जूसां सिमभञ्ज्याङ् थ्यंके खनां मन चकन । यात्रा तसकं न्ह्यइपु ताल । छगू न्हूगु अनुभव कयाच्वनागु दु धयागु ताल ।

न्हाचःतक थहांजक वयाच्वनापिं आः धाःसा कुहां वनेगु सुरु जुल । उदेनयात ‘का, च्वँ ।’ धकाः तयाः अनं न्ह्याना । अर्विन व नीलः नं च्वन बुलुहुँ धःधः पायाः डोजरं दयेकातःगु लिकलिकं कुहां वया । लिक त्वःफितकि ला न्या छ्वा वाये थें वाइगु । हानं दनेगु । उदेनयात न्यासिकेगु, थः च्वनेगु, कुहाँ वयेगु । घुम्ति वलकि तसकं थाकु । स्कुटरया घःचालं लिकय् च्वनेगु हे स्वइमखु । सालाः लिकय् तयेगु । छथाय् ला निकःतक चुलुया फ्यतुना । वहे पोजय् भ्यात भ्यात थसः पायेक फ्यतूबलय् न्हिले नं मफु, ख्वये नं मफु । थौंतक नं नाडि त्यःथें जुयाच्वन तिनि ।

थनथाय् थ्यंबलय् धाःसा डोजर सतिक हे लाः वल । डोजरं च्वापु चीकाः कुहां वंलिसे वया लिउलिउ वनाच्वंगु मालबाहक ट्रक, अले जिपिं । मालबाहक ट्रक छगः चुलुया वनां कलभर्टय् कुतुं वन । उबलय् अलमल जुल । ट्रक कुतुं वनेवं उकिया मनूतसें डोजर लित ब्वनायंकल ।

जिपिं मछिंमछिं न्ह्यःने लाकः वना । अनं कुहां वयाबलय् जि व नील गुलि कुहां वयेधुन मस्यू अर्विन व उदेनया सः हे ताये मदये धूंकल खनी । ‘उदेन !’ धायेगु सः हे मदु । अन थ्यंबलय् छकः धन्ना हे जुल । ‘अर्विन !’ धकाः सःते छुं लिसः मवसेंलि अन पियाच्वना । भचा लिपा हानं सःता ‘हजूर’ धयाहःगु सः तायेदत । मन याउँसे च्वन ।

अर्विनपिनि लिउलिउ तुयुगु गाडि छगः नं कुहां वयाच्वंगु खन । उगु गाडिया मनूतसें, ‘छु जुल ?’ धकाः न्यन । उदेनया अवस्था खनां अर्विनं ज्यूसा क्वये गनं छिंथाय् त्वःता ब्यू धायेवं, “हैन, तपाईँहरू कहाँबाट आउनु भएको ?’ धकाः न्यन । जिपिं येँय् नं वयागु धायेसातं, ‘नेवाः खःला ?’ धका न्यन । ‘खः’ धकाः लिसः जक छु वन का ‘च्वँ च्वँ’ धकाः गाडिइ तल ।

अर्विनयात नं पिने तयाः ब्वना यंकल । जिपिं नं गाडी लिउलिउ वया । पालुङ थ्यन । स्कुटरया मिटर स्वया, पेट्रोलं येँय् थ्यनी मखुत धयागु सङकेत बिइवं येँय् थ्यंकेगु ग्वसाः त्वःताः पालुंङ्गय् हे बाय् च्वना ।
छगू ल्वःमंके मफइगु च्वापु यात्रां यक्व खँ स्यनेगु सिइकेगु ह्वःताः चूलाःगु दु । न्हूगु अनुभव बिउगु दु । थ्व जिगु अहोभाग्य तायेका ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS