पृथ्वीनारायण शाहं किपूमितय् न्हाय् ध्यना बिउगु दस्तावेज

येँ -थौं पृथ्वीनारायण शाहया ३०० दँ बुन्हि । पृथ्वीनारायण शाहं किपुली आक्रमण याःबलय् थः पराजित जूगु तमय् अनया जनताया न्हाय् ध्यना बिउगु बारे छगू दस्तावेज सामाजिक सञ्जालय् सार्वजनिक जूगु दु । थँबहीया भाजु भागवत प्रधानया संकलनय् लानाच्वंगु उगु टिपोटयात प्रकाश मानन्धरं टाइप यानाः पितहः कथं उकी थथे च्वयातःगु दु –

अघिका किर्तिपुरका लदाञीमा सुरप्रतापक नयका क्षि गरिदियाको रिसले नेपाल सम्बत ८९६ साल अकचत्र शुक्र त्रतया ।। … वारका दिन किर्तिपुर प्रवेसगरी वाहाली चलाई भोलीका दिनमा बाह्र १२ वर्षदेषिका उभोका प्रजाहरू सवैले राजाका सलाम गर्न आउनु भनी छलकाल गरी वोलाई कोतमा थुनी । …दिनपछि सवै प्रजाहरूका नाष काटिदियो र नाष तौलाई हेर्दा बाह्र १२ धार्नी १ सेर ६ तोलाइ ।…प्रजाहरू जम्मा आथ सय पयसथि ८६५ जना फेरी इन ।…दिनपछि नाष काटन्या भोत्याहरूलाई नाष मात्र कात भन्याका ओठ स्मेत काटिदियो भनी भोत्याहरू सवै जना जमलोक पठाइदिया । …जुन किर्तिपुरका प्रजाहरूले सात ७ वर्ष सम्म गोर्षालीहरूक नहताई लदाञी गरी थामिराख्यान्या ।…यस्ता विर सिपाहीलाई नाष काटी षराव गरिदिया । …किर्तिपुरका कोत किर्तिपुरका प्रजाहरूका घर सवै आगो लाइ नास गरिदिया । …यस्ता किर्तिपुरका प्रजाहरूका नाष कातन लाइ छ महिना अघि चोबाहालका गणेशका नाष फुलि आया ।

थुकी धयातः कथं अबलय् किपूया झिंनिदँ स्वयां च्वय्यापिं ८६५ म्ह मनूया न्हाय् ध्यना बिउगु खः । अर्थात् मस्तय्त तकं बाँकी मतःगु सीदु । येँ देय् त्याकेधुंकाः ७ दँ लिपा वनाः किपुली उगु घटना याःगु खँ थुकी उल्लेख दु । नापं किपूमितय्गु छेँ लिसें कोत (दवार) तकं मि तयाः च्याका बिउगु नं थुकी न्ह्यथनातःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS