दुरुया क्रेटय् दुगु छम्हं न्ह्यंकेगु कुतः !

येँ- खसी बजारं न्याना यंकूपिं दुगुचित मछिं मछिं चिनाः दुरुया क्रेटय् तया यंकेत्यंपिं गाहाकितय्त येँ मनपाया अनुगमन पुचलं पनाः पशुयात अथे अमानवीय व्यवहार मयायेत इनाप याःगु दु । उम्ह गाहाकिं दुगुचित प्यपां तुति प्यपुंक चिनाः दुरुया क्रेटय् मन्ह्यं मन्ह्यं कोचे यानाच्वंगु इलय् अनुगमन पुचलं वयात पंगु खः ।

अनुगमन पुचलय् दुथ्याःम्ह येँ मनपाया वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. अवधेश झां स्यायेत हे न्याना यंकूगु खःसां पशुतय्त मानवोचित व्यवहार यायेमाःगु खँ कनादीगु दु ।

येँया १४ वडास्थित खसी बजारय् म्हिगः मनपाया अनुगमन पुचलं अन मीत हयातःपिं खसी दुगुचिया परीक्षण याःगु खः । परीक्षणय् ला नये जिउपिं दुगुचिया न्यकुली वाउँगु चिं तया बिउगु खःसा ला नये मजिउपिं दुगुचिया न्यकुली ह्याउँगु चिं तया बिउगु खः । मनपां वाउँगु चिं दुपिं दुगुचा जक न्याना यंकेत सर्वसाधारणयात इनाप याःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS