अमेरिकाय् कोरोनां सीपिनिगु ल्याः खुगू लाख पुल

एजेन्सी÷ अमेरिकाय् कोरोनाया कारणं सीपिनिगु ल्याः खुगू लाख पूगु दु । अमेरिकाया जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयं पिकाःगु तथ्याङ्ककथं अमेरिकाय् कोरोनां सीपिनिगु ल्याः खुगू लाख १२ म्ह थ्यंगु दु । अमेरिकाय् विश्वया दकलय् अप्वः मनूत कोरोनां सीगु दु ।

अमेरिका हे दकलय् अप्वः कोरोना संक्रमितत दुगु देय् नं खः । अमेरिकाय् थ्यंमथ्यं स्वंगू करोड ३५ लख मनूतय्त कोरोना जुइ धुंकल । अमेरिकाय् आः कोरोना नियन्त्रणय् दु ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनं ४ जुलाई तकया दुने ७० प्रतिशत मनूतय्त कोरोनाया खोप बिइगु योजना दयेकूगु खःसा सफल धाःसा मजुल । अमेरिकाय् आःतक ५२ प्रतिशत मनूतय्सं (१७ करोड ७३ लख) मनूतय्सं म्होतिं न छगू डोज कोरोना खोप कायेधुंकूगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS