नेपाः एसिया कप छनोटया स्वंगूगु चरणय्

येँ – नेपाल सन् २०२३ य् चीनय् जुइगु एसिया कप छनोटया स्वंगूगु चरणय् थ्यंगु दु । एसियन फुटबल फेडेरेसनं (एएफसी) पिकाःगु न्हूगु धलखय् नेपालं स्वंगूगु चरणय् थाय् दयेकूगु खः ।

एएफसिया न्हूगु नियमकथं नेपाल एसिया कप छनोटया स्वंगूगु चरणय् थ्यंगु खः । थ्व नियम कथं नेपालं स्वंगूगु चरणय् थाय् दयेकेत प्लेअफ म्हिते म्वाःलीगु जूगु दु ।

एएफसीं बुधवाः विश्वकप २०२२ व एसिया कप २०२३या निगूगु चरणया कासा क्वचायेधुकाः स्वंगूगु चरणया कासा म्हितीगु टिमया नां पिकाःगु खः । विश्वकप २०२२ व एसिया कप २०२३या निगूगु चरणया कासाय् नेपाः थःगु पुचलय् प्यंगूगु थासय् लाःगु खः ।

नेपालं निगूगु चरणया कासाय् निगू कासा त्याकाः ६ अकं दयेकूगु खः । नेपालं निगुलिं कासा चाइनिज ताइपेइ विरुद्ध त्याकूगु खः । न्हूगु नियमकथं प्यंगूगु थासय् लाःगु टिम स्वंगूगु चरणय् म्हिते खनीगु जूगुलिं नेपाल स्वंगूगु चरणय् वनेत प्लेअफ म्हिते म्वाःलीगु जूगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS