चिडियाखानाय् वन्यजन्तुयात नकेत समस्या

येँ – जावलाख्यलय् च्वंगु चिडियाखानाय् वन्यजन्तुयात नकेत तकं समस्या जुइवं सरकारयात बजेट माग याःगु दु । कोरोना भाइरस संक्रमणया कारणं यानाः गुला तक चिडियाखाना बन्द यायेमाःगुलिं यानाः सरकारयाके ग्वाहालि फ्वनेमाःगु अवस्था वःगु खँ चिडियाखाना सूत्रं धाःगु दु ।

चिडियाखाना बन्द जुयाः कर्मचारीया तलब लिसें वन्यजन्तुयात आहारा नकेत समस्या जुइवं चिडियाखाना उकथं बजेट माग याःगु खः । तर बजेट बीगु बारे सरकारं गुगुं नं कथंया निर्णय मयाःगुलिं यानाः थप समस्या ब्वलंगु खँ सूत्रं धाःगु दु ।

थ्वहे झ्वलय् ज्यावलाख्यःया चिडियाखाना अनं चिकाः मेथाय् यंकेगु बारे निर्णय यायेत नं समस्या जुयाच्वंगु खँ सीदुगु दु । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषं सन् २०११ सं जाउलाख्यःया चिडियाखानाया विकल्प मालेमाःगु धासें ख्वपया सूर्यविनायक क्षेत्रया जंगलयात खुल्ला चिडियाखाना विकास यायेमाःगु धकाः प्रतिवेदन बिउगु खःसां नं आः तकं गुगुं नं कथंया ज्या मन्ह्याःगु सीदुगु दु ।

अन दयेकेगु धकाः राष्ट्रिय प्राणी उद्यानया ज्याकू दयेकेगु ज्या प्यदँ न्ह्यः क्वचायेधुंकूगु खःसा नं अन खुल्ला चिडियाखाना दयेकेगु बारे धाःसा आः तकं नं गुगुं नं कथंया प्रगति मजूनिगु खँ सीदु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS