न्यँकँ बाखं ‘तुलालानि’ पिदन

ख्वप (नेपालभाषा टाइम्स) – ख्वप देय्या लोकंह्वाःगु न्यँकँ बाखं ‘तुलालानि’ सफूया रुपय् पिदंगु दु । उगु न्यँकँ बाखंयात सफूया आकार बियाः कुतः पिकाकं बजारय् हःगु खः । कुतः पिकाकःया निसः व चय्निगूगु पिथनाकथं उगु लोकंह्वाःगु न्यँकँ बाखं सफू पिदंगु खः । न्यँकँ बाखं मुनेगु ज्या विमल ताम्राकारं यानादीगु खःसा सफुतिइ दुथ्यानाच्वंगु बाखनय् किपा छाय्पीगु ज्या कलाकार राजन श्रेष्ठं यानादीगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS