मजिमगाःपिं जक च्वनाः सायाः वनेत ज्यापु महागुथिया इनाप

येँ – ज्यापु महागुथि येँ महानगर समितिं थुगुसी सापारु कुन्हु सा छ्वयेबलय् हूलमूल मजुइक म्हो जक मनू सहभागी जुयाः शान्त वातावरणय् क्वचायेकेत इनाप याःगु दु ।

महागुथिं म्हिगः छगू वक्तव्य पिकासें परापूर्वकाल निसें न्ह्याका वयाच्वंगु झीगु संस्कार कथं दिवंगत जूपिनिगु नामं सापारु साया छ्वयेगु परम्परायाता कोरोना भाइरस संक्रमणयात ध्यानय् तयाः नेपाः सरकारया इनाप कथं मजिमगाःपिं म्हो जक मनू सहभागी जुयाः हुलमुल मजुइक शान्त वातावरणय् क्वचायेकेत ज्यापु महागुथि येँ महानगरसमितिपाखें विशेष इनाप याना धयातःगु दु । वक्तव्यय् स्वनिगः दुने परम्परां निसें हना वयाच्वंगु झी नेवाःतय् मौलिक नखः गुंपुन्हि, सापारु, बहिद्यः ब्वयेगु व बहिद्यः स्वयेगु नखः हनेत कोरोना भाइरस संक्रमणया ईयात विशेष ध्यानय् तयेमाःगु खँ नं धयातःगु दु ।

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS