अश्लील सामग्री होस्ट याइम्ह ज्वन

येँ (नेपालभाषा टाइम्स) – विदेशं वेबसाइट होस्टिब यानाः नेपाःया अश्लील सामग्री उत्पादन व प्रकाशन याःगु द्वपनय् छम्हेसित प्रहरीं ज्वंगु दु। येँया ग्वंगःबुँया सुरज श्रेष्ठयात नेपाल प्रहरीया साइबर ब्युरों ज्वंगु खः । ब्युरोया कथं अभियुक्त श्रेष्ठं विदेशं वेबसाइट होस्टिङ यानाः नेपाःया अश्लील संकिपा प्रशारण यानाच्वंगु खः । श्रेष्ठ विरुद्ध छम्ह पीडित मिसां बिउगु उजुरीया आधारय् प्रहरीं अनुसन्धान न्ह्याकूगु खः । थौंकन्हय् श्रेष्ठं होस्टिङ याःगु वेबसाइट बन्द जुइधुंकूगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS