चीन-भारत सेना दथुइ झडप, स्वम्ह भारतिय सेना सित

बिबिसी – चिनियाँ सेना व भारतिय सेना दथुइ जूगु ल्वापुइ लाना भारतया स्वम्ह सेैनिक सीगु दु । स्वम्ह मध्ये छम्ह सेनाया अधिकारी व निम्ह जवान जूगु खँ धाःगु दु ।

भारत व चीन दथुया सीमा लानाच्वंगु गलवान भ्यालीइ साेमवाः चान्हय्  ल्वापु जूगु खः ।गलवान भ्याली भारतया लद्दाखय् लाःगु सिमा रेखा खः । भारतिय सेनां सेनां साेमवाः चान्ह्य थन निगू सेना दथुइ तःधंगु संघर्ष जूगु खँ धाःगु दु ।

सीमा विवादया कारणं थन छुं दिं न्ह्यव निसें निगू दे दथुइ तनाव अप्वयाच्वंगु खः। निगुलिं देशं थन तःधंगु ल्याखय् सेना तैनाथ यायेधुंकूगु दु ।

आः थन निगुलिं देय् अधिकारी दथुइ वार्ता जुयाच्वंगु दु ।

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS