ख्यालि न्हिली

राजु ख्वाः खिउँसे च्वंकाः वयाच्वंगु खनाः रमेशं न्यन— ‘राजु छु जुल छंत ?’
राजु ः अँ ! थौं जिं छम्ह मिसायात ‘आइ लभ यु’ धयागु …… !
रमेश ः अले छु जुल ले ?
राजु ः व मिसां नं ‘आइ लभ यु टू’ धकाः धाल ।
रमेश ः ठीक हे जुल नि सा !
राजु ः गनया ठीक जुइ धकाः व टू धाःगुलिइ मेम्ह सु धकाः मालाच्वनागु का जिं !
ह्ह्ह्
निम्हतिपूया इहिपा जूगु न्यादँ क्यन ।
भाःत ः थौं झी छुं छगू न्हूगु याये मजिउ ला ?
कलाः ः जिउ, अय्सा थौं झी फिल्म स्वयेका न्हिं ?
भाःत ः छु फिल्म स्वयेगु ले ?
कलाः ः छुं अज्याःगु ग्यानापुसे च्वंगु फिल्म स्वयेका मजिउला ?
भाःत ः ठीक जू अय्सा न्यादँ न्ह्यःया झीगु इहिपाया भिडियो स्वयेका ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS