पोलियोग्रस्त बाखनय् सर्जकविहीन ‘हिसिमति’

ताः ई बिकाः तयार जूगु नेपालभाषाया फिल्म हिसिमतिया न्हापांगु शो वंगु शनिवाः येँय् क्वचाल । चःमति नेवाः खलःया कवः चःमति संकिपा प्रोडक्सनया लुखां पूर्णकाजि ज्यापुया निर्माणय् फिल्म तयार जूगु दु। फिल्मय् पूर्णकाजि ज्यापुलिसें अनुज डंगोलया मंकाः निर्देशन दु। योगेन ज्यापु, निक्की महर्जन, पूर्णकाजि ज्यापुलगायतया कलाकारतय् अभिनय फिल्मय् दु। थ्व फिल्मयात निर्देशकीय-मिखां स्वयाः थन यानागु टिप्पणीं नेवाः फिल्म ख्यःयात सुधारया लँपुइ यंकीगु भलसा कया ।

नेपालभाषाया आःतकया फुक्क फिल्म बाखंया ब्वहलय् दनाः धस्वानाच्वंगु दु। बांलाःगु बाखं वा फिल्मं ल्ह्वनातःगु मुद्दायात स्वयाः फिल्म बांलाः धाइपिं आपालं दु। हिसिमतियात क्वबियातःगु बाखं धाःसा पोलियोग्रस्त! फिल्म क्वचाये धुंकाः तकं धाये थाकु थुकिया मूल बाखं छु धकाः? फिल्मय् छम्ह मू पात्र दइ, गुम्हेसिनं बाखंयात न्ह्याकी, अले मू पात्रया माग व चाहना अन दइ । उगु माग व चाहनाया प्राप्ति मजूगु अवस्थाय् पात्रया स्थिति व चाहनाया प्राप्तितकया लँपुइ बाखं न्ह्याइ ।

हिसिमति सुया बाखं खः क्वःछिनाः धायेमफु। हिसिमति पात्रया बाखं खःसा वया चाहना छु, वं छु मालाच्वंगु दु स्पष्ट मजू । न फिल्मया मेपिं सुं हे पात्रया चाहना वा प्राप्ति फिल्मय् स्पष्ट जू । फिल्म स्वयेबलय् ‘मल्टिस्टारर’ खनेदु, तर उलिमछि ‘स्टार’ दुसां मदयेकं मगाःगु ‘तिमिला’ हिसिमतिया सर्गतय् खनेमदु ।

हिसिमति फिल्मया प्रचार सामग्रीइ ‘ऐतिहासिक चःमति त्वाःया लिधंसाय्’ च्वयातःगु दु। फिल्मय् चःमति त्वाः, अन च्वनीपिं नेवाःत व उमि समस्या क्यनातःगु दइ- फिल्म स्वयेन्ह्यः मनय् वंगु खँ । ‘येँ देया चःमति… हिसिमति’ म्ये नं फिल्मय् दुथ्याकातःगु दु। तर फिल्मय् स्थापित ‘चःमति’ धाःसा ‘चित्लाब’ जुयाबिउगु दु। ‘चःमतिया हिसिमति’या छेँ चित्लाबय् दुसा लः कायेत व सक्वया ल्वहंहितितक थ्यनी । फिल्मय् हिसिमति व मेपिं पात्र चःमतिया धायेकातःसां फिल्म ज्वःछि चःमतिया छगू नं दृश्य दुथ्यानाच्वंगु मदु।

‘चःमति’या चित्रण मदुसां वया नां मीगु ज्या फिल्मय् जूगु खनेदु। नां जक छ्यलाः दृश्ययात ल्वःमंकाः धात्थेंया चःमति त्वाःयात ‘मजाक’ दय्कूगु आभाष नं जुइफु। थ्व बाहेक फिल्मया परिवेश गुगु ईया खः यकिन मदु। छगू दृश्यय् स्वीन्यातका कयाः ग्वंगः मीगु ज्या जूसा मेगु दृश्यय् ग्वंगः ल्वाकेत न्यासःतकाया बाजि जुइ । ट्र्याक्टर क्यने धुंकाः नीदँलिपाया परिवेश क्यनातःसां अन मेगु गुगुं सवारीसाधनयात थाय् बियातःगु मदु। सकल पात्रं नेवाः वसः (तपाःलं, हाकुपतासि) जक फिनातःसां हिसिमतिं फीगु वसः बुटिकं वःगु आभाष जू ।

भ्वय्या छता दृश्यय् योगेन ज्यापुया ल्हातय् आधुनिक घडि नं खंकेफु। गुगु कालया परिवेश खः फिल्मं गनं नं स्पष्ट यानातःगु मदु। चःमति धयाः चित्लाब क्यनातःसां, सक्व क्यनातःसां सकल पात्रं पोलियोग्रस्त बाखनय् सर्जकविहीन ‘हिसिमति’ न्ववाइगु भाय् थौंकन्हय्या येँया नेवाः भाय् खः । स्थानीय लवज-भाषिकाया सवाः मदु ।

फिल्मय् बाह्य व आन्तरिक द्वन्द्व नितां दु। तर फिल्म सुया खः, सुनां न्ह्याकाच्वंगु दु स्पष्ट मजूगुलिं फिल्मया पात्रतय् द्वन्द्व नं केवल द्वन्द्वया निंतिं जक जुयाबिउगु दु। अन्नपूर्णेश्वरीं म्हितूगु ‘लमि’ पात्र व वं थनीगु द्वन्द्व बरु स्वाभाविक जू । थःगु ज्याय् वःगु पंगः चीकेत वं याइगु निर्णय फिल्मय् विश्वसनीय खनेदु। फिल्मय् पात्रयात निर्णय याकीबलय् फिल्मच्वमिं मेगु सम्भावित निर्णयया लुखा तिनाबीमाः ।

छुं हे विकल्प मदयेधुंकाः तिनिं पात्रं काइगु निर्णय स्वाभाविक व विश्वसनीय जुइ । फिल्मया अन्तय् हिसिमतिं गुगु निर्णय काल, उकिया वैकल्पिक निर्णयया लुखात ह्वातां चाः । व हे निर्णयया निंतिं हिसिमतियात सुनां नं बाध्य याःगु मदु। गुकिं यानाः हिसिमतिया उगु निर्णय दर्शकतय्त विश्वसनीय जुइमफुत । फिल्म मंकाः कुतलं दय्की । फिल्मय् कलाकारया अभिनयलिसें बिस्कं बिस्कं प्राविधिक पुचलं छायाँकन, ध्वनि, सम्पादन आदि ज्या याइ । तर उकियात छथाय् हय्गु ज्या निर्देशकया जुइ ।

निर्देशक गुलि बल्लात, फिल्म उलि हे क्वातुइ, बांलाइ । निम्ह निर्देशकया मंकाः निर्देशनय् हिसिमति वःगु दु। थ्व हिसाबं हिसिमतिया निर्देशकीय पक्ष बांलाय्माःगु खः । तर निम्ह निम्ह निर्देशक दयेकं नं हिसिमति सुं छम्ह हे निर्देशकया ल्हातिइ लाःगु खनेमदु। अभिनय, छायाँकन, ध्वनि व सम्पादन पक्षय् निर्देशकीय पकड फ्यासुगु खनेदु। उकिं छायाँकन स्वयेबलय् अन निर्देशक मखु, क्यामरापर्सन सोहन मानन्धर जक खनी । निर्माता हे कलाकार जुइबलय् अले सम्पादनय् निर्माता हाबी जुइबलय्या लिच्वः फिल्मय् खनेदु। फिल्मया छम्ह निर्माता पूर्णकाजि ज्यापु फिल्मया निर्देशक जक मखु कलाकार नं जुयाः म्हितुगु दु। उकिं, म्वाःथाय् तकं वय्कःया दृश्य थप यानातःगु व गनं गनं अनावश्यक रुपं दृश्य ताःहाकः यानातःगु दु। थन फिल्मया निर्देशकसिबें निर्माताया पकडय् फिल्मया सम्पादन लाःवंगु स्पष्ट जुइ ।

बाखंया सुकाय् हनामतःगु फिल्म जब टुक्रा–टुक्राय् विभाजित जुयाबी, उबलय् कलाकारं बाखंकथं मखु, दृश्यकथं अभिनय यायेमाली । फिल्मया छगू दृश्यया तारतम्य मेगु दृश्यनाप मदइबलय् अन कलाकारया अभिनय ‘क्लिसे’ व ‘मोनोटोनस’ जुयाबी । फिल्म ‘मल्टिस्टारर’ खनेदुसां थुकिया सुं नं ‘स्टार’यात बाखंया सुकाय् माःहनातःगु मदु। उकिं उमिगु अभिनय ‘स्वतन्त्र’ व ‘मुक्त’ खनेदु। सुया गुज्वःगु ‘मार्का’ (ब्राण्ड) खः, वं उकथं हे अभिनय यानाच्वंगु दु। ‘दुःखी’म्ह पात्र सदां दुःखी, ‘अय्लाःगुलु’ पात्र सदां अय्लाःगुलु, ‘तंकालि’ पात्र सदां तंम्वइगु, ‘दुष्ट’ पात्र सदां दुष्ट, ‘हास्य’ पात्रं सदां न्हिकीगु अभिनय यानाच्वंगु दु। कलाकारयात थकायेगु ज्या वयात बियातम्ह पात्र व वया चरित्रचित्रणं याइ । जब पात्र व चरित्रचित्रण हे कमजोर जुइ, अन कलाकारं थःगु क्षमता क्यनेत थाकुइ ।

आपालं नेवाः फिल्म थें हिसिमति नं ध्वनि पक्षय् असफल जूगु दु। फिल्मय् ध्वनि धायेवं पात्रया संवाद व ब्याकग्राउण्ड म्युजिकयात जक थुइकूगु खनेदु। छथाय् निथाय् बाहेक फिल्मज्वःछि संवाद व ब्याकग्राउण्ड म्युजिक जक तायेदु। ब्याकग्राउण्ड म्युजिक नं तसकं ‘लाउड’ । स्टुडियोया ज्या पूमवंक हे फिल्म हलय् तयेत हथाय् चाःगु खनेदु ।

फिल्म निर्देशकया अभिव्यक्तिया माध्यम खः । उकिं निर्देशकयात फिल्मया सर्जक नं धयातःगु दु। हिसिमतिया निम्ह निर्देशक दुसां थ्व सर्जकविहीन फिल्म जुयाबिउगु दु। गुगुं नं ज्या यायेन्ह्यः वबारे दुग्यंक ज्ञान दयेकाः तिनि ल्हाः तःसा उकी सफलता ल्हातय् लाइ । लहडया भरय् फिल्म निर्माण व निर्देशन यायेगु ज्याया प्रतिफल हिसिमति जूगु खनेदु। फिल्मज्वःछि पूर्णकाजि ज्यापु निर्माता व कलाकारकथं जक खनेदु, निर्देशककथं वयाः ज्या फिल्मय् खनेमदु। मेम्ह निर्देशक अनुज डंगोल नं फिल्मया सर्जककथं न्ह्यःने वयेफुगु मदु ।

कलाकारयात बांबांलाःगु वसः पुंकाः, बांबांलाःगु थासय् तयाः क्यामरा लिउने च्वनाः एक्सन व कट् धायेवं निर्देशक जुइगु भ्रम आः चीके हथाय् जुइधुंकल । बांबांलाःगु लोकेशनय् वनाः, बांबांलाःगु वसः पुंकेवं फिल्म बांलाइमखु। नेवाः वसः जक फीकेगु, नेवाः बाजा जक थाकेगु, ख्येँवः कालाः अय्लाः त्वंकाः भ्वय् नकेगु दृश्य जक तयाः नेवाः संस्कृति न्ह्यब्वयागु भ्रम नं आः चीके हथाय् जुइधुंकल ।

हिसिमतिया न्हापांगु शोपाखें छता खँ धाःसा स्पष्ट जूगु दु, नेवाः फिल्म ख्यःया निंतिं पूर्णकाजि ज्यापु बांलाःम्ह निर्माता व वितरक जुइफइगु तःधंगु सम्भावना दु। हिसिमतिया न्हापांगु शो स्वयेत आपालं मनूत मुंगुया कारण चःमति नेवाः खलः व थ्वया थी थी कवः नं खः । अले थुकिया श्रेय चःमति नेवाः खलःया नायःभाजु पूर्णकाजि ज्यापुयात हे वनी । थ्व स्वयेबलय् फिल्म च्वयेगु-निर्देशनया ज्याया भाला मेम्हसित बियाः वय्कलं फिल्म निर्माण यायेगु व उकिया वितरणय् ल्हाः तयादीसा नेवाः फिल्म ख्यः चकनावनीगु भलसा कायेछिं ।

rakesh.bhaju@gmail.com

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS