थःत न्याःम्ह सर्पयात वांन्यायेवं

सर्पं न्यात धाःसा मनू सी, यदि व सर्प विषालु जुल धाःसा । व हे सर्पयात मनुखं वान्यात धाःसा छु जुइ ले ? थुकिया लिसः सहज हे जू कि विषालु सर्पयात वांन्याःम्ह मनू नं सी । अले सर्पयात छु जुइ ले ? खँ छु धाःसा भारतया गुजरात सहरया महिसागर जिल्लाय् छम्ह मनूयात सर्पं न्यानाबिल । गुम्ह सर्पं थःत न्याःगु खः, उम्ह मनुखं व हे सर्पयात वांन्याना बिल ।

उलि जक मखु, उम्ह मनुखं सर्प न्ह्ययाः नया हे बिल ।न्यनेबलय् पत्याः याये मफइगु तर अजू चायापुगु थ्व वास्तविक घटना वंगु शनिवाःया खः । गांया छम्ह पर्वत गाला बरिया नांया ६० दँ दुम्ह मनूलिसें मेंपिं नं आपालं बुँइ ज्या यानाच्वंगु जुयाच्वन । व हे इलय् सर्प वःगु खनेवं बुँइ ज्या यानाच्वंपिं सकलें बिसिउँ वन, तर पर्वत धाःसा बिसिउँ मवं ।

वं मेपिंत नं बिसिउँ मवनेत इनाप यानाच्वन ।वयां लिपा पर्वतं व सर्पयात त्याप्प ज्वन, सर्पयात ज्वनेवं सर्पं पर्वतया ल्हातिइ व ख्वालय् न्याना बलि । थःत सर्प न्यायेवं तमं पर्वतं नं व सर्पयात वान्याना बिउगु जक मखु, वं न्ह्यया हे बिल ।

उम्ह सर्प विषालु जूगुलिं पर्वतयात तत्काल स्थानीय अस्पतालय् यंकल, तर वयागु अवस्था तसकं गम्भिर जूगुलिं सुविधा सम्पन्न मेगु तःधंगु अस्पताल यंकेत रिफर यात । तर दुर्भाग्य मेगु अस्पताल यंकेगु तयारी याना च्वंगु इलय् वयागु म्हय् सर्पया विष गाक्कं न्यना वने धुंकूगुलिं वयागु ज्यान बचे याये मफुत ।

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS