चुलि वःगु चानाया वासः

चाना छताजि तागत दुगु बूबः खः । थुकियात झीसं सियाः, मनाः, तरकारि दयेकाः, अले लखय् फ्वयाः चुलि वयेकाः नंनयेगु याना ।थथे नयेगु थीथी तरकारि मध्ये चुलि वयेकाः नयेगुलिइ दकलय् आपाः फाइदा दु ।

चुलि वःगु चाना प्रति १०० ग्रामय् क्यालोरि ३६४, क्याल्सियम १०, आइरन ३४, भिटामिन बी ६२५, म्याग्नेसियम २८, खाद्य फाइबर ६८, कार्बोहाइड्रेट २०, पोटासियम २५ प्रतिशत दइ । चानाय् प्रोटीन नं यक्व दु ।

चुलि वःगु चानाया वासः

# शारीरिक कमजोरी मदयेकेगु, म्ह बल्लाकेगु व तौल अप्वयेकेगु खःसा बहनी चाना निम्हू यचुगु लखय् फ्वयादिसँ । थथे यानाः चुलि वयेकागु चाना न्ह्ययाः भपादिसँ । म्हय् तागत अप्वयेकेगु थ्व छगू अःपुगु व दंगु उपाय खः । थ्व नयेबलय् वा नं बल्लाइ । थुकिया लिसेलिसें चाना फ्वयागु लखय्कस्ति तयाः त्वनाबिल धाःसा झन् हे फाइदा जुइ ।

# मन कमजोरपिं व छाति बमलाःपिं मनूतय्सं चुलि वःगु चाना न्हिं न्हिं भपियादिसँ । थुकिं हर्ट अटाय्कयात पनातइ । चानाय् म्याग्नेसियम व फोलेट प्रशस्त मात्राय् दइ, गुकिं कोलेस्टेरोल कम यायेत ग्वाहालि यानाच्वनी । थथे जूगुलिं चानां हृदयरोगीतय्त यक्व फाइदा याः । हृदयरोगीं चाना न्हिं न्हिंया नसाज्वलनय् दुथ्याकेगु याःसां बांलाः ।

# थौंकन्हय्या व्यस्त जीवनय् अप्वः थें मनूतय्त हाइ ब्लडप्रेसर जुइगु जुयाच्वंगु दु । फ्वयातःगु चानां हिनूयात सामान्य अवस्थाय् लाकातइ । गुकिं यानाः हाइ ब्लडप्रेसरया खतरा कम जुइ ।

# चानाय् पोटोसियम व म्याग्नेसियम तत्व दइ, गुकिं म्हय् इलेक्ट्रोलाइट्सय् सन्तुलन दयेकातइ । उकिं चाना नयेगु ब्लड प्रेसरया निंतिं यक्व फाइदाजनक जू ।

# मिसातय्त एनिमिया (हि मगाइगु) ल्वय् आपाः हे जू । अज्याःपिं मिसातय्त चुलि वःगु चाना, छ्वया बेसन ल्वाकछ्यानाः मरि नकेगु यायेमाः । छाय्कि चानाय् आइरन थुलि यक्व मात्राय् दइ कि उकिं म्हयात माःगु न याउँक हे पूर्ति यानाबी । प्वाथय् दुपिं मिसातय्सं चुलि वःगु चाना नयेगु याये हे माः ।

# चुलि वःगु चानां पत्थरीया ल्वगितय्त नं फाइदा याः । चछि फ्वयातःगु चुलि वःगु चानाय् छगू चम्चा कस्तिलिसें नयाबिल धाःसा पथरी पिहां वइ ।

# सुगरया ल्वगितय्गु निंतिं सुथय् खालि प्वाथय् थ्व नयाबीगु यायेमाः । थुकिं सुगरया मात्रा व म्हय् दुगु ग्लुकोजया अप्वःगु मात्रायात नियन्त्रित याइ ।

# गुम्हेसिया वीर्य छ्वालुसे च्वं व कमजोर जू, अज्याःम्ह व्यक्तिं न्हिं न्हिं सुथ न्हापां चुलि वःगु चाना नयेगु यायेमाः । माल धाःसा थुकिया लिसें न्यागः खुगः मस्र्याबरां नं फ्वयाः भपियादिसँ । अँ, यदि बरां भपियादीगु खःसा उकिया लिसेलिसें लुमुलुमु धाःगु दुरु छगू गिलास नं अवश्य भपियादिसँ ।

# त्यानु मचायेकेत व न्ह्याबलें फूर्ति दयेकाच्वनेत छिं न्हियान्हिथं चुलि वःगु चाना भपियादिसँ । छुं न्हि लिपा हे छिं फ्रेशनेस, एनर्जी व स्फूर्ति महसुस यानादी ।

# यदि मिजंतय् पिसाब सम्बन्धी छुं समस्या दुसा थुकियात मदयेकेत चुलि वःगु चाना न्हिं न्हिं नयेगु यानाच्वनेमाः ।

# चुलिवःगु वा चछि फ्वयातःगु चाना छगू कप सुथय् नियमित नयेगु यात धाःसा म्हय् शक्तिया सञ्चार जुयाः प्रतिरोधक क्षमता अप्वइ । चानाय् म्याग्निज व लवण पर्याप्त मात्राय् दइ । लिसें आवश्यक पोषकतत्व थायमिन, म्याग्नेसियम व फोस्फोरस नं दइ । म्याग्नेसियमं म्हय् ऊर्जाया उत्पादन यायेगुली अहम् भूमिका म्हिती ।

# चुलि वःगु चानालिसें चुलि वःगु मू नं नयेगु यात धाःसा प्रोटीनया मात्रा अप्वइ । चुलि वःगु चाना नयेबलय् थुकिया पोषकतत्वय् दोब्बर लाभ जुइ । चुलि वःगु चानाया नियमित सेवनं त्यानुइगु थेंज्याःगु समस्या न्ह्याबलेंया लागि मदयावनी ।

# न्ह्यपुयात तेज यायेत नं चुलि वःगु चानां यक्व हे फाइदा याः । छाय्कि थुकी दुगु भिटामिन ए, सी व प्रोटिनं न्ह्यपुया नसायात आराम बी । थुकिं यानाः स्मरणशक्ति नं बल्लाइ ।

# सुथसिया कौला यायेबलय् चाना हे नयेगु खःसा थःगु म्हयात अप्वः मल्ह्वंका तयेफइ । थुकी फाइबर प्रशस्त दइ । अथे जुइबलय् उकिं यानाः नयेपित्याः मजुइकातइ । ताःई तक प्वाः जाःथें जुयाच्वनी । शाकाहारीतय्गु निंतिं थ्व प्रोटीनया बांलाःगु स्रोत खः ।

# चुलि वःगु चानाय् भिटामिन सी यक्व मात्राय् दइ । अले थुकिं सँया विकासय् ग्वाहालि याइ । स्प्राउट्स (चुलि वःगु चाना) य् भिटामिन सी उपयोग यानाः फ्री रेडिकल्सया विकासय् पंगः वइ । अले थुकिं सँ हाइगु कम यायेगु, तुँचा मदायेकेगु व बल्लाःगु सँया विकास यायेगुलिइ ग्वाहालि जुइ ।

अज्याःपिं गुलिखे मिजंत दयाच्वनी, गुपिं छगू थज्याःगु स्थितिया सामना यानाच्वंपिं जुयाच्वनी, गुगु स्थितिइ सँया हा थहां वयेगु शक्ति हे मदयाच्वनी । यदि नियमित रुपं स्प्राउट्सया सेवन यात धाःसा सँयात मत्यवं हे भुइसे च्वनीगु पाखें पनेफइ । छाय्कि थुकी उच्च एन्टिअक्सिडेन्टया स्तर दइ ।

# फ्वयाः, चुलि वयेकातःगु चानाय् भिटामिन ए प्रशस्त मात्राय् दइ । अले थ्वं सँया विकास, शुक्राणुया स्वास्थय् बृद्धि, रतन्धो (Night Blindness) या कमी व मिखा त्यय्लाकेगुली ग्वाहालि याइ ।

# चाना छम्हू व १० ग्राम त्रिफला चूर्णयात १२५ मिलीलिटर लखय् तयाः फ्वयादिसँ । कमसे कम १२ घन्टा तक थुगु चानायात ख्वातुगु कापतय् प्वःचिनादिसँ, अले ल्यं दुगु लः प्वलय् हे लुनादिसँ । अनंलि २४ घन्टा लिपा प्वः फ्यनादिसँ ।

आःबलय् तकया दुने चानाय् चुलि पिहां वयेधुंकी । यदि गुगुं मौसमय् चुलि मवल धाःसा चाना अथें हे भपियादिसँ । थुकथं चुलि वयेकागु चाना न्ह्यत्तुन्ह्ययाः लगातार लत्या तक नयाबिल धाःसा म्हय् वयाच्वंगु तुयुगु चातः मदयावनी । छुं जुयाः मवन धाःसा सालुया ला अवश्य हे वनी ।

# थौैंकन्हय् गुलिखे मनूतय्सं थःपिनिगु हेल्थ डाइट पूवंकेगु निंतिं चुलि वःगु चाना वा केँया सलादया ग्वाहालि कयाच्वंगु दु । नये पित्यातकि फास्ट फुड व जंक फुडया पलेसा उमिसं थज्याःगु हे सलाद नयेगु यानाच्वंगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS