नसाज्वलं, गुकिं रक्तसञ्चार थासय् लाकातइ

झीगु उमेर गुलि गुलि थहां वनी, उलि उलि हे झीगु म्हया थीथी ब्वय् च्वंगु हिनुलिइ कोलेस्ट्रोल मुनावनी, अले हि न्ह्याः वनेगु ज्याय् पंगः थनाबी । थथे जुइगुया तःता कारण मध्ये छुं छुं कारण झीसं न्ह्यःनेलाःगु नयेगु याइगु व अनियमित जीवनशैली नं खः । हिनुलिइ पंगm वलकि उकिं गम्भरि लिच्वः पिकायेफु । तर लुमंकादिसँ, छुं छुं विशेष आहार नयेगु यात धाःसा छिगु हिनू सफा जुइ, अले हि न्ह्यायेत पंगः जुइमखु ।

एभोकेडो
डायटिशियनतय्गु धापू कथं स्यान्डविचय् एभोकेडोया साल्लुक छबः तयाः नयेगु यायेमाः । मेक्सिकोय् शोधकर्तातय्सं सन् १९९६ य् याःगु छगू अध्ययन सीदत कि गुम्ह मनुखं छवाःतक न्हिं न्हिं एभोकेडो नल, वयागु हिइ कोलेस्ट्रोल १७० प्रतिशत तक कुहां वल । लिसें वयागु एलडीएल (मभिंगु) कोलेस्ट्रोलया स्तर कुहां वल, अले एचडीएल (भिंगु) कोलेस्ट्रोलया स्तर थहां वल ।

बूबः
बूबलय् म्हयात माःगु दक्वं कथंया पोषक तत्व दइ । खास यानाः थ्व नयेबलय् नुगःस्येँयात यक्व फाइदा याइ । बूबलय् भिटामिन ‘ई’, भिटामिन ‘बी’ व मेमेगु तत्व गथेकि ः जस्ता, सेलेनियम, सिजः, न, म्यागनीज व म्यागिनशियम आदि । थुकी फाइबर नं यक्व हे दइ । थुकिया सेवनं रक्तसञ्चार बांलाक जुयाच्वनी ।

ओलिभ आयल
ओलिभ आयलय् नसा ज्वरय् यानाः नयेबलय् स्वास्थ्ययात तसकं निं । सन् २०११ य् जूगु छगू रिसर्चं सीदुकथं ६५ वा व स्वयां अप्वः उमेर दयेधुंकूपिं इपिं मनूत, थुपिं नियमित रूपं ओलिभ आयल छ्यलाच्वंपिं खः (नयेगु ज्वरय् यायेत व डे«सिङ यायेत नं) इमित ओलिभ आयल गबलें नं मछ्यःपिं मनूतय्गु तुलनाय् ४१ प्रतिशत तक स्ट्रोक जुइगु सम्भावना कम जूगु खनेदत ।

नट्स
नट्स (काजु, बरां आदि) महत्वपूर्ण पोषकतत्व ओमेगा–३ फैटी एसिडया मुख्य स्रोत खः । अले थुकिं हिइ कोलेस्ट्रोलया स्तरयात नियन्त्रण यानातइ । नट्स नयेगु याइपिंत नुगःस्येँया ल्वय् बछि स्वयां अप्वः पाः जुइ । नट्सय् मोनोस्याचुटेड फेटी एसिड व सुरक्षात्मक फ्लेभोनाइड्सया मिश्रण दइ, गुगु नुगःस्येँया निंतिं वरदान खः ।

न्या
न्याय् ओमेगा–३ फेटी एसिड प्रशस्त मात्राय् दइ, गुकिं नुगःस्येँ व हिनूयात बल्लाकातइ, अले हिनूयात सफा नं यानातइ । थुकिं एचडीएल अर्थात िभंगु कोलेस्ट्रोल अप्वयेकाबी । अले हिनुलिइ हियात ब्लक जुइके बीमखु । छगू रिसर्चं सीदुकथं गुपिं मनूत छवाःया निक्वः न्या नइपिं खः, इपिं नुगःस्येँया ल्वचं सीगु सम्भावना स्वंगू गुणा कम जुइ ।

कुरिल
कुरिल छताजि साःगु तरकारि खः । स्वयेबलय् कथि थेंच्वंगु थ्व तरकारिं विरामीतय्त नं तागत बी । थ्वया लिसें थ्वं हिनूयात छगू लाख माइल तक दबावं मुक्त यानातइ । थथे यानाः थ्वं दछिया दुने मुंगु फोहर दक्व हिनुलिं पित छ्वयाबी ।

धालय् (अनार)
धालय् गुणकारी फाइटोकेमिकल्स दइ, गुकिं एन्टि अक्सिडेन्टया रूपय् हिनुलिइ छुं कथं क्षति जुइगुपाखें रक्षा यानातइ । छगू अध्ययनं सीदु कथं एन्टि अक्सिडेन्ट दुगु अनारया रसं म्हय् नाइट्रिक अक्साइडया उत्पादन अप्वयेकी, गुकिं हिनूयात चकंकेगु व हि याउँक न्ह्याकेत ग्वाहालि यानाच्वनी ।

लाभा व पालु
थुकिं म्हय् अप्वयावःगु कोलेस्ट्रोलयात कम यानाबी । थ्व लाभा पालुं हार्मोनल क्रिया थासय् लाकातइ, अले हि सफा यानातइ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS