स्वस्थ जुयाः ताः ई म्वायेगु गुकथं ?

थःगु दिनचर्याय् भतिचा जक हिउपाः हयेफुसां स्वस्थ व दीर्घायु जुयाः म्वायेफइ । थुकिया निंतिं क्वय् न्ह्यथनागु छुं छुं खँ जीवंकाःछिया निंतिं नाला कयादिसँ । न्ह्याब्लें स्वस्थ जुयाः ताःई म्वायेफइ ।

– न्हियान्हिथं सुथय् द्यः तुइ न्ह्यः दनाः निगू स्वंगू किलोमिटर चाःहिलादिसँ । सूर्य आराधना यानाः थःगु न्हि सुरु यानादिसँ । थुकिं शक्ति जागृत जुयाः दिमागयात तन्दुरुस्त यानातइ ।

– म्हयात न्ह्याब्लें तप्यंक तयादिसँ । फयतुइबलय् नं म्ह तप्यंक तयादिसँ, न्यासि वनेबलय् नं तप्यंक म्ह तयाः न्यासि वनादिसँ । दनेबलय् नं तप्यंक म्ह तयादिसँ, अर्थात न्ह्याब्लें म्हयात चुस्त यानातयादिसँ ।

– नसा–त्वँसापाखें निसें हे स्वस्थ जुइगु कुतः यानादिसँ । नयेबलय् न्ह्याब्लें यक्व न्ह्ययाः जक घुतुकेगु यानादिसँ । थुकी पाचनक्रिया ठीक यानातइ ।

– ल्ह्वनीगु मू कारण चिकनय् पुकातःगु व चाकुगु अप्वः नइगुलिं खः । थुकिं दाः खाकाबी । म्हयात त्यानुकाः अल्सी चायेकाबी । उकिं थज्याःगु नसा म्हो हे जक भपादिसँ ।

– पचे याये थाकुगु, दाः अप्वः दुगु, चिकनय् दयेकातःगु नसा नयेगु त्वःतादिसँ । यदि थज्याःगु नयेमाल धाःसा नयेधुंकाः छगू इलय् उपवास च्वनादिसँ । थुकिं सन्तुलन दयेकातइ ।

– सवारी साधनया मोह त्वःतादिसँ । सतिक वनेमाःथाय् फयांफक्व न्यासि हे झासँ । थुकिं मांसपेशीया व्यायाम जुइ । गुकिं यानाः छितः निरोगी यानातइ, अले म्ह नं आकर्षक दयेकातइ ।

– नसाज्वलनय् गुलि फु उलि सिसाबुसा, वाउँगु तरकारी दुथ्याकादिसँ । शरीरयात माःगु ‘फ्याट’ सिसाबुसा, तरकारिपाखें प्राकृतिक रुपं चुलाकेफइ ।

– दिमागयात सुस्त तयातयादीमते । वःगु ज्या फटाफट पूवंकेगु कुतः यानादिसँ ।

– छेँज्या फयांफक्व थम्हं हे यायेगु यानादिसँ । छेँज्यां नं यक्व कसरत याकी ।

– व्यस्तता नं स्वास्थ्यया निंतिं वरदान हे खः । ताःई म्वायेगु निंतिं थ्व सितिकं वःगु वासः हे खः । उकिं थःत न्ह्याब्लें व्यस्त तयातयादिसँ ।

– थःगु व्यक्तित्व कथं वसः पुनेगु यानादिसँ । चुस्त वसः पुनेगु यात धाःसा म्हय् फुर्ति नं खने दयाच्वनी ।

– जीवन न्ह्यानां तुं च्वनी । गतिशीलता हे जीवन खः, थुकियात न्ह्याब्लें लुमंकातयादिसँ ।

– थःगु जीवनया लक्ष्य, उद्देश्य व ज्याय् समर्पणया भाव तयादिसँ ।

– शरीरया सुन्दरता उकिया सरसफाइलय् दइ । उकिं थ्वपाखे नं विशेष ध्यान तयादिसँ ।

– सुथय् बहनी न्ह्याब्लें मञ्जन यायेगु यानादिसँ ।

– नियमित रुपं थम्हं नालातयाम्ह द्यःया दर्शनया निंतिं ई पिकयादिसँ । छि न्ह्यागु हे धर्मयाम्ह जूसां थःम्ह द्यःया प्रार्थना यायेगु यानादिसँ ।

– तंया हुनिं शरीर, मन व बिचाःया सुन्दरता म्हो जुयावनी । उकिं तं पिहांवइगु इलय् संयमित जुयादिसँ ।

– मन व बचंया चंचलताया कारणं अपमानित नं जुइमालेफु, उकिं थःगु मन व बचंयात संयमित यानादिसँ । थुकिं मेपिनि स्नेह व प्रेम चूलाकेफइ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS