बुँया बाली बचे यायेत सन्नी लियोनी

दक्षिण भारत आन्ध्र प्रदेशया छम्ह किसान थःगु बुँइ पुलांम्ह पोर्नस्टार व थौंकन्हय् बलिउडया हिरोनी सन्नी लियोनीया पोस्टर तयातःगुलिं चर्चाय् वयाच्वंगु दु । वयागु नां खँ चेंचू रेड्डी ।

वं धाःगु दु, ‘थ्व पालय् जिगु बुँया बाली तसकं बांलाःगु दु । उकी ‘कुदृष्टि’ मलायेमा धकाः सन्नी लियोनीया पोस्टर तयागु खः ।’

रेड्डीयाके १० एकड बुँ दु । अले थन भान्ता, बन्दा, मल्ता आदि बाली यानातःगु दु । थ्व बाली बांलानाच्वंगु दु । बांलाःगु बालिं लँय् जुइपिं मनूत व गांयापिं मनूतय् मिखा सालाच्वंगु दु । अथे जूगुलिं उमिगु ध्यान भट्के जुइमा धकाः वं सन्नी लियोनीया पोस्टर बुँइ तयेहःगु जुयाच्वन । पोस्टरय् वं च्वयातःगु दु, ‘जितः स्वयाः ख्वये मते न्हां ।’

भारतया दक्षिण भारतय् मेपिनि मिखा मवनेमा धकाः छेँया पिने ग्यानापुगु मूर्ति वा ख्वापाः तयेगु चलन दु । अथेहे बुँइ बांलाःगु बालिइ मिखा मवनेमा धकाः नं थज्याःगु ख्वाःपाः, मूर्ति तयेगु याः ।
चेंचू रेड्डी धाःगु दु, ‘जिं थ्व तरिकाय् भतिचा जक हिउपाः हयागु खः । गुकिं जितः बांलाका नं च्वंग्ु दु । जिगु बालिइ आः सुयां मिखा मवंथें च्वं, बाली बांलानाच्वंगु दु ।’

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS