येँ मनपां क्वःछित निजी विद्यालयया शुल्क

येँ- येँ महानगरपालिकां थःगु मातहतय् लाःगु निजी विद्यालयया शुल्क क्वःछिउगु दु । येँ मनपां वइगु शैक्षिकसत्रनिसें लागू जुइकथं संस्थागत (निजी) विद्यालयया शुल्क क्वःछिउगु खः ।

येँ मनपाया शिक्षा विभागं निजी विद्यालययात प्यंगू वर्गय् वर्गीकरण यानाः वर्गकथं हे शुल्क नं क्वःछिउगु खः । विभागं क, ख, ग व घ यानाः प्यंगू वर्गय् निजी विद्यालयया वर्गीकरण याःगु दु । विद्यालय संचालन जुयाच्वंगु अवस्था व व्यवस्थायात आधार दयेकाः उकथं वर्गीकरण यानाः शुल्क क्वःछिउगु खः । येँ मनपा शिक्षा अधिकारी निर्मला केसीं विद्यालय संचालन जुयाच्वंगु अवस्था व व्यवस्थायात आधार दयेकाः क्वःछिनातःगु सुचकया लिधंसाय् विद्यालय वर्गीकरण यानाः शुल्क क्वःछिनागु जानकारी बियादीगु दु ।

मनपां क्वःछिउकथं आः वइगु शैक्षिकसत्र २०७६ य् आधारभूत तहय् छगू तगिंनिसें न्यागू तगिंतक ‘घ’ वर्गय् लाःगु विद्यालयया निंतिं अप्वलय् १,६३०/–तका कायम याःगु दुसा ‘ग’ वर्गय् लाःगु विद्यालयया निंतिं २,०२४/–, ‘ख’ वर्गय् लाःगु विद्यालयया निंतिं २,४१८/– व ‘क’ वर्गय् लाःगु विद्यालयया निंतिं अप्वलय् २,८१२/– तका शुल्क कायम याःगु दु ।

अथे हे आधारभूत तहया हे खुगूनिसें च्यागू तगिंया निंतिं ‘घ’ वर्गया विद्यालयया निंतिं १,९०१/–, ‘ग’ वर्गया विद्यालयया निंतिं २,३५१/–, ‘ख’ वर्गया विद्यालयया निंतिं २,८०१/– व ‘क’ वर्गया विद्यालयया निंतिं ३,२५१/– तका कायम याःगु दु । थुकथं हे माध्यमिक तहपाखे गुंगू व झिगू तगिमय् ‘घ’ वर्गय् लाःगु विद्यालयं अप्वलय् १,५३७/–, ‘ग’ वर्गय् लाःगु विद्यालयं ३,०४९/–, ‘ख’ वर्गय् लाःगु विद्यालयं ३,७६२//– व ‘क’ वर्गया विद्यालयं ४,३७३/– तका शुल्क काये दइगु जूगु दु ।

मनपां विद्यालयया वर्गीकरणया निंतिं ५४ गू बुँदा व मेगु प्यंगू उपबुँदाय् सुचक क्वःछिउगु खःसा उकीमध्ये विद्यालयया थःगु हे जग्गा, भवन, विद्यालय परिसरय् पःखः ग्वयातःगु, म्हितेत माःगु आवश्यककथंया ख्यः व कासाया निंतिं माःगु सामग्री,, भौतिक पूवाधार, सपूmकुथि, चःबि, विद्यार्थीया ल्याः, शिक्षक, छात्रवृत्ति, छात्रावास, बालमैत्री कक्षा, शिक्षक, कर्मचारीया ल्याः लगायत दुथ्याः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS