स्वयम्भूइ तःधिकःम्ह बुद्धमूर्तिया छ्यं कुतुं वल

येँ– थनया स्वयम्भू थहां वनेगु तँय् दथुइ लाक च्वंम्ह तःधिकःम्ह बुद्धमूर्तिया छ्यं कुतुं वःगु दु । भुइख्यलं स्वयम्भूइ च्वय् थहां वनेगु झ्वलय् दकलय् क्वय्या तँय् दुपिं स्वम्ह तःधिकःपिं बुद्धमूर्ति मध्ये दथुइ च्वंम्ह बुद्धमूर्तिया छ्यं कुतुं वःगु खः । म्हिगः बुद्धमूर्ति रंग पायेगु झ्वलय् बुद्धमूर्तिया छ्यं कुतुं वःगु खःसा रंग पायेत वंम्ह प्रलेन्द्र चित्रकार नं बांमलाक घाःपाः जूगु दु ।
स्वयम्भू व्यवस्थापन तथा संरक्षण महासमितिया कार्यालय सचिव दिपेन वैद्यं ‘नेपालभाषा टाइम्स’यात बियादीगु जानकारीकथं छम्ह लामां रंग पायेगु अनुमति कयाः रंग पाकेगु ज्या याःगु खः । थ्व झ्वलय् रंग पापां वनाच्वंगु इलय् बुद्धमूर्तिया छ्यं कुतुं वःगु खःसा रंग पानाच्वंम्ह चित्रकार नं कुतुं वयाः घाःपाः जूगु खः । वय्कलं कनादीकथं रंग पायेगु झ्वलय् कमजोर थासय् बः काःगुलिं उकथं बुद्धमूर्तिया छ्यं व रंग पानाच्वंम्ह नं कुतुं वःगु वय्कलं धयादीगु दु ।
घाःपाः जूम्ह चित्रकारयात म्हिगः हे अस्पताल यंकाः वासः याकाः छेँय् हये धुंकूगु दुसा रंग पायेगु निंतिं अनुमति काःम्ह लामां हे वय्कःया उपचार याकूगु खः ।
आः उगु बुद्धमूर्तियात हाकनं तयेगु निंतिं महासमितिं पहल यानाच्वंगु कार्यालय सचिव वैद्यं कनादीगु दु । वय्कलं बियादीगु जानकारीकथं कुतुं वःगु बुद्धमूर्तिया छ्यं स्वायेगु निंतिं ख्वपय् च्वंपिं विशेषज्ञपिं सिद्धिबहादुर व टिकारामयात जिम्मा बियागु व वइगु छन्हु निन्हुया दुने छ्यं हाकथं यथावत तयेगु तयारी जुयाच्वंगु वय्कलं कनादीगु दु ।
(किपा ग्वाहालि : गौतम साय्मिया फेसबुक)

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS