पाइलट झुक्के जुइवं ….!

मनूयाके दइगु अनेक ल्वय्मध्ये ल्वःमनिगु व झुक्के जुइगु नं छगू बांमलाःगु बानी व ल्वय् खः । थथे जुइबलय् छगू थासय् वनेमाःम्ह मेगु थासय् थ्यनाच्वनीसा छगू ज्याय् वंम्ह मेगु ज्याय् लानाच्वनी । उलि जक मखु, थः गन वने त्यनागु, छु ज्याय् वने त्यनागु, गन वनेत्यनागु वा वनाच्वनागु धइगु ल्वःमनकि नं तःधंगु आपत जुया बी ।

लँय् गनं वनाच्वंम्ह मनूयात थज्याःगु ल्वय् जुयाच्वंगु दु, अले छुं समस्या जुल धाःसा उकिया तत्काल समाधान नं याये फइ । तर यातायात साधनय् च्वनाः गनं वनाच्वंगु इलय् थथे जुल धाःसा छु यायेगु ? वनेमाःगु छथाय् थ्यनाच्वनी मेथाय् । यात्रुयात समस्या जूसा ला छम्हेसित जक जुइ, तर चालकयात हे थज्याःगु समस्या जुल धाःसा यात्रुत सकसिनं उकिया परिणाम फयेत बाध्य जुइमाली ।

थज्याःगु हे छगू घटना जूगु दु बेलायती विमान चालकयात । ब्रिटिस एअरवेजया फ्लाइट बीए ३२७१ नं.या विमान वंगु सोमवाः बेलायतया लन्दनं जर्मनीया डसेलडोर्फया निंतिं ब्वःगु खः । तर जहाज जब अवतरण जुल अबलय् सिल कि व थाय् ला स्कटल्याण्ड धकाः लानाच्वन । जर्मनीया उडान याःगु जहाजय् यात्रा यानाच्वंपिं यात्रुत अबलय् छक्क जुल, गबलय् विमान अवतरणलिपा विमानय् ‘छिकपिंत इडनबराय् लसकुस दु’ धयाहल ।

विमान दुने संबोधन याना हये धुंकाः जक इमिसं सिल कि थःपिं मखुगु गन्तव्यय् थ्यंगु जुयाच्वन । विमान चालक झुक्के जूगुलिं थथे जूगु खः । आखिर जूगु छु धाःसा जहाज उडान प्रक्रियाया भ्वं (फाइल) पाइलटयात बुझे याःगु हे गलत जूगु जुयाच्वन । थुगु घटनायात हवाइ उडानया इतिसहाय् हे छगू अजू चायापुगु जुया बिउगु दुसा घटनायात कयाः ब्रिटिस एअरवेजं यात्रुतय्के माफीतकं फ्वनेमाःगु खः ।

थुगु घटनाया कारणं आपालं यात्रुतय् ई विनाकारण बर्बाद जुल । अले यात्रुततय्सं व्यंग्य यायेकथं ट्विटरय् ‘स्कटल्याण्डय् जहाज छाय् दिकागु ?’ धकाः न्ह्यसः तकं न्यंगु खः ।

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS