गथे यानाः दयेकेगु गाजरया फेसप्याक

थःगु ख्वाः छुं कथंया दाग, हाकुगु फुति फुति आदि छुं मदयेक युचुपिचु धाःगु स्वये न्ह्याम्हेस्यां याइ । तर थौंकन्हय्या व्यस्त जीवनय् ख्वाःया रंगरुप मदइगु व चमक धइगु हे मदइगु नं अजूचायापुगु खँ मखु । गुपिं मनूतय् पिहां पिहां वनाः ज्या यायेमाः, उमि स्यःकै वइगु दाग वइगु, व डलनेसया समस्या दयाच्वनी । जबकि न्ह्याम्हेसिगु नं इच्छा जुयाच्वनी कि वयागु ख्वाः सफा, ग्लोइंग व फ्रेस खने दयेमाः । स्थिति थ्व दु कि थौंकन्हय् मिसातय् जक मखु, मिजंतय् नं चाहना जुयाच्वनी कि उमिगु ख्वाः न्ह्याब्लें ग्लो जुयाथच्वँ । थुकिं यानाः थौंकन्हय् गुलि भीड मिसातय्गु ब्युटि पार्लरय् जुइगु खः, उलि हे मिजंतय्गु सैलूनय् नं जुइगु जू ।

तर छिं थ्व खँ नं सीकादिसँ कि पार्लरय् जुइगु फेसियलं छिगु ख्वालय् छुं ईया निंतिं ग्लो हइ । गबलें गबलें ला स्किन सेन्सेटिभ जुयाः फेसियल ख्वालय् रियाक्सन जुइगु सम्भावना नं दइ । अथे जुयाः थौं छितः ग्लोइंग फेसया छगू अज्याःगु सिक्रेट व पर्मानेन्ट उपचार कनेत्यनागु दु, गुकिया छ्यलाबुलां छि सदां फ्रेस व ग्लोइंग खनेदइ । थुगु सिक्रेटया नां खः– छेँय् हे दयेकेगु गाजरया पेस्ट । थ्व पेस्ट दंगुया लिसें थुलि प्रभावशाली कि थुकिया प्रयोगं छिगु स्किनयात ग्लो याइ, लिसें ख्वालय् वयाच्वंगु दागदिग नं च्वत्तुक वनी ।

ग्लोइंग स्किन
यदि गनं पार्टी वा फंक्सनय् वनेमाःगु दु, अले थःगु ख्वालय् तुरुन्त हे चमक वयेकेमाःगु दु धयागु खःसा छिगु निंतिं गाजरया फेसप्याक दकलय् बांलाःगु अप्सन खः । थुकिया निंतिं गाजर छ्यानाः उकी बागू चम्चा बेसन व हलू छप्तिचा ल्वाकछ्यानादिसँ । आः थ्व सकतां बांलाक संकाः मिक्स यानाः थःगु ख्वालय् पानादिसँ । थ्यंमथ्यं १५ मिनेट अथें त्वःता तयादिसँ, अले गनकि ख्वाउँलखं ख्वाः सिलाछ्वयादिसँ । छिं छवाःया निक्वः निसें स्वक्वः तक थुकिया ट्राइ यायेफइ । थथे याये धुंकाः छिं बांलाक हे वाःचायावइ कि छिगु ख्वालय् एकदम हे ग्लो दु ।

मदयावनी डार्क सर्कल
गाजरया फेसप्याकं डार्कसर्कल नं मदयेकाछ्वइ । छिं गाजरया स्लाइस मिखाया क्वसं थ्यंमथ्यं १० मिनेट तीजक तीजक बुलादिसँ । छवाःया दुने हे छिके डार्क सर्कल कम जुयावनी ।

भुजिंखि नं मदयावनी
ख्वालय् ग्लो हयेगुया लिसेलिसें थज्याःगु प्याकं ख्वालय् वयाच्वंगु भुजिं खि (हाकुगु फुति फुति) नं मदयावनी । थुकिया निंतिं छिं नचुक न्हायातयागु गाजरया पेस्टय् छगू चम्चा जाकिचुं, बागू चम्चा दुरु व छगू चम्चा कस्ति तयादिसँ । थ्वयां लिपा तयार जूगु थुगु पेस्टयात १५ मिनेट तकया लागि ख्वालय् पानातयादिसँ । थथे छन्हुइ अतः अतः यानाः तःन्हु तक हे याना च्वनादिसँ । थुकिं छितः याकनं हे फाइदा यानाहइ ।

ड्राइ स्किनया निंतिं
ड्राइ स्क्निया निंतिं नं थ्व ज्वः हे मदुगु फेसप्याक खः । थुकिं ड्राइ स्किनया समस्या ज्यंकेगुया लिसेलिसें पिग्मेन्टेसनयात नं मदयेकाबी । थुकिया निंतिं छिं नचुक न्हाया तयागु गाजरय् छगू चम्चा कागतिया रस, छगू चम्चा कस्ति व छुं भचा गुलाबजल ल्वाकछ्यायेमाली । आः थुकियात छिं थःगु ख्वालय् बुलाः १५ मिनेट अथें त्वःता तयादिसँ । वयां लिपा ख्वाउँलखं सिला छ्वयादिसँ ।
समाः नेवाः

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS