वा म्हासुइगु न्यागू कारण

चिकित्सकीय व मौखिक स्वास्थ्य छिगु समग्र स्वास्थ्य व कल्याणया छगू अनिवार्य भाग खः । म्हुतु स्वच्छ मजुलकि क्याभिटि व गिजाया ल्वय् जुइफु थ्व चीज नुगःल्वय् क्यान्सर व डायबिटिजलिसे नं स्वानाच्वंगु दु । झासँ, झीसं सीके उगु न्यागू कारण, गुकिं वायात म्हासुकाबी ।

यक्व च्या कफि त्वनादीमते
छिं सिउ ला, छिगु प्रत्येक दिन मौखिक हेरचाह व दिनचर्या नं वा म्हासुइगुया कारण जुइफु । वायात म्हासुइगु पाखें पनेत छिं म्हुतुया सुसाःकुसालय् ध्यान बीमाः । यक्व च्या कफि त्वनेगु यातकि व पाउँसि व पाउँगु तरकारि नलकि नं वा म्हासुइ ।

वा न्याक्क चुलादीमते
वा न्याक्क न्याक्क ब्रशं क्वत्यलाः चुलेगु यातकि छिगु इनामेलय् बांमलाःगु लिच्वः लाइ व सालुया वनेफु । थुकिं वायागु द्यःनेया छबःयात नोक्सान यानाः वायात म्हासुकाबी फु ।

फ्लसिंग नं आवश्यक
न्हिछिया निक्वः थःगु वाय् ब्रशिंग यायेगुया नापनापं फ्लसिंग नं वायात स्वस्थ यानातयेत छगू तसकं बांलाःगु उपाय खः । यदि छिं फ्लशिंग याना मदिल धाःसा थुकिं यानाः इनामेलय् प्लाकया फी थाइ, लिसें ब्याक्टेरियाया हमला जुइगु व वा म्हासुइगु खतरा नं अप्वयावइ ।

माउथवास
माउथवास छ्यले न्ह्यः निक्वः बिचाः यानादिसँ । यदि छिं अप्वः माउथवास छ्यलेगु यानाच्वनादियागु दुसा थुकिं वाय् समस्या वयेफु । माउथवासं इनामेलयात नष्ट यायेफु । अले छिगु वायात म्हासुकाबीफु ।

ब्रशया छ्यलाबुला
ब्रश न्ह्याबलें नं नायुगु हे छ्यलादिसँ । ब्रश यायेबलय् नं थ्व खँय् ध्यान बियादिसँ कि वाय् न्याक्क चुला मदिसे नाइक बुलाः जक दिसँ, थ्व बाहेक ब्रश यायेगु पाय्छि तरिका नं सियकातयेमाः । थुकिया निंतिं छिं वायाम्ह डाक्टरया सल्हा कयादिसँ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS