ख्यालि न्हिली

राजु (छम्ह ल्यासेनाप) ः मय्जु ! यदि जिं छितः च्वाप्प चुप्पा नयाः कुइँच जुइक बिसिउँ वन धाःसा छिं छु धयादी ?
ल्यासे ः छम्ह वँय्सू वःम्ह मिजं । छाय्कि गुम्हेसिनं परीक्षा ला बांलाक हे बी फुगु खः, तर रोल नं. जक च्वयाः वन ।
ह्ह्ह्
छम्ह इहिपा मजूनिम्ह बाज्यः वंम्ह मनुखं छपुचः मनूत मुनाच्वंथाय् तसकं फुइँ क्यनाः धाल— ‘जि विश्वया हरेक थासय् वनागु दु, थ्व संसारय् अज्याःगु गुगुं थाय् मदु । गन जि मथ्यंगु धइगु हे मदु ।’
पुचलय् च्वंम्ह छम्हेसिनं दथुं धयाहल, ‘गबलें ससलय् वनागु दु ला ?
ह्ह्ह्
इहिपा मजूनिपिं मिजंत छेँय् प्रार्थना यानाः जक पिहां वनी, तर इहिपा जुइ धुंकूपिं मिजंत छेँय् दुहां न्ह्यः प्रार्थना यानाः दुहां वनी ।

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS